Extra stimuleringssubsidie

14 nov 2018
Sinds 1 januari 2018 kunnen vrijwilligersorganisaties in de gemeente Drimmelen een stimuleringssubsidie aanvragen om mensen met een beperking meer deel te laten nemen aan het verenigingsleven in onze gemeente.

Deze éénmalige stimuleringssubsidie is met name bedoeld om een extra stimulans te geven voor werving van leden met een beperking. Ook (door)ontwikkeling van bestaande en/of nieuwe activiteiten voor deze doelgroep vallen onder deze subsidie. Let op het gaat hier dus niet om de toegankelijkheidssubsidie ‘Kom binnen’. Met de subsidie ‘Kom binnen’ kan bijvoorbeeld de fysieke ruimte aangepast kan worden, zodat deze toegankelijk is voor mensen met een beperking. Denk daarbij aan aangepaste deuren of een invalidetoilet. Bij de stimuleringssubsidie gaat het echt om de werving van leden met een beperking en activiteiten voor deze doelgroep, zoals bijvoorbeeld een aangepast lesprogramma. De subsidie wordt voor de duur van maximaal 2 jaar toegekend en is afhankelijk van de hoogte van de aanvraag. Een toegekende subsidie kan maximaal € 1.000 bedragen.

Deze regeling geldt nog tot 31 december 2019. Als u denkt dat uw vereniging hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u de stimuleringssubsidie aanvragen via de website www.drimmelen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny Abrahams. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail naar gemeente@drimmelen.nl ter attentie van mevrouw L. Abrahams.