Extra verlichting en meer toezicht Drimmelense kant station Lage Zwaluwe

4 jul 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen heeft besloten om extra veiligheidsmaatregelen te nemen aan de Drimmelense kant van station Lage Zwaluwe. Boa’s en wijkagenten gaan regelmatig zichtbaar toezicht houden bij de fietsenstalling aan de Streeplandsedijk in Lage Zwaluwe. En er komt extra openbare verlichting aan de Streeplandsedijk voor november 2018. Daarnaast gaat de gemeente in overleg met Prorail voor extra verlichting en meer fietskluisjes bij de fietsenstalling.

Aanleiding voor deze maatregelen zijn de uitkomsten van de enquête onder gebruikers van de fietsenstalling. In totaal zijn er over deze plek 93 vragenlijsten ingevuld. Daaruit blijkt dat bijna 80% van de bezoekers zich hier weleens onveilig voelt. Zij geven aan dat dit komt door te weinig verlichting en gebrek aan toezicht.

Aanleiding voor het onderzoek was het plaatsen van camera’s aan de Moerdijkse kant van het station, bij de parkeerplaats voor auto’s. Daar werd veel ingebroken. Aan de kant van Drimmelen bij de fietsenstalling, zijn maar weinig meldingen van criminaliteit.

Dat er maar weinig meldingen zijn bij de politie, is reden om niet meteen over te gaan tot het plaatsen van camera’s. Het plaatsen van camera’s is een zwaar middel dat inbreuk kan maken op de privacy. Voor het plaatsen van camera’s is daarom juridisch goede onderbouwing nodig. En moeten eerst alle minder vergaande mogelijkheden zijn toegepast.

Burgemeester Gert de Kok zegt hierover: “We moeten daarom eerst proberen of we met andere maatregelen de veiligheid van bezoekers kunnen verbeteren. Na een jaar evalueren we het effect van meer controle en verlichting. Als dit niet voldoende helpt dan hebben we genoeg onderbouwing om over te gaan tot cameratoezicht.”.