Financieel resultaat Drimmelen nog niet positief

17 nov 2021
Het college voorziet voor het lopende jaar een tussentijds tekort van 215.000 euro. Dat schrijft het college in zijn Najaarsnota die de gemeenteraad aanstaande donderdag bespreekt. “We proberen het geraamde tekort kleiner te maken, maar zijn blij dat we enkele nieuwe wensen van de Raad toch kunnen uitvoeren. En we hebben in 2021 al meer dan 100 meer woningen gebouwd.”

Jaarafsluiting

Met de Najaarsnota legt het college verantwoording aan de raad af over de uitvoering van het beleid over de periode januari tot en met augustus 2021. Het college geeft hiermee inzicht in de resultaten van het beleid en geeft ook aan waar de financiële resultaten afwijken van de geraamde bedragen.
“In de Najaarsnota is te zien dat we, zoals elk jaar, een aantal tegenvallers hebben en ook weer
meevallers,” legt wethouder Bakker uit. “Als het gaat om de jeugdzorg hebben we vertrouwen in de
maatregelen die we lokaal en regionaal hebben genomen en gaan nemen om de kosten te
beheersen. Ondanks dat het Rijk nu voor het eerst compenseert, stijgen de werkelijke
jeugdzorgkosten echter harder,” geeft de wethouder financiën aan. Verder zijn bijvoorbeeld het
speelveldje in Hooge Zwaluwe en de groene dakenregeling als extra kosten opgenomen in de
Najaarsnota.

Tussenstand

“Het resultaat van de Najaarsnota is dan ook een tussenstand,” legt wethouder Bakker uit. “In de
resterende maanden zijn er nog diverse transacties en bij de jaarafsluiting verwachten we dat er,
financieel technisch gezien, geld overblijft. Ook kijken we met belangstelling naar de
decembercirculaire van het Rijk.”