Financiën gemeente Drimmelen zijn nog in orde - pas op de plaats

14 sep 2020

“Financiën Drimmelen nog op orde; pas op de plaats kan nodig zijn”

Net als voor andere gemeenten zijn het ook voor Drimmelen spannende tijden met het oog op de financiële mogelijkheden. De gemeente heeft te kampen met minder inkomsten en fors meer uitgaven vanwege de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. “Als er vanuit Den Haag geen aanvullende financiële compensatie komt, zullen er stevige politieke keuzes gemaakt moeten worden,” stelt Harry Bakker, wethouder financiën.

Meer wettelijke taken

Voor de Najaarsnota 2020, waarin het college bestek opmaakt over de financiële situatie en de uitvoering van het beleid van dit jaar, zal het financiële beeld nog redelijk zijn, maar toch negatief. Voor de begroting 2021 is het financiële beeld al minder rooskleurig. Dit heeft te maken met nieuwe beleidswensen, hogere afdrachten aan samenwerkingspartners en meer wettelijke taken waarvoor we niet voldoende vergoedingen voor ontvangen uit het Gemeentefonds (de algemene uitkering van het Rijk aan gemeenten). Daardoor liet de Kadernota, waarin het college verder vooruit kijkt naar de komende jaren, eerder dit jaar al een fors tekort zien.

Prinsjesdag

“Met veel belangstelling wachten we nu op de financiële uitkomsten van de zogenaamde septembercirculaire die op Prinsjesdag verschijnt,” zegt wethouder Bakker. “We hopen op beter financieel nieuws voor gemeenten. Maar ook dan zullen we moeten accepteren dat niet alles kan worden opgepakt en uitgevoerd wat we van plan waren. Een pas op de plaats is noodzakelijk en we moeten principiële keuzes maken.” Bakker denkt hierbij aan het matigen van ambities en ook het accepteren dat sommige zaken doorschuiven naar komende jaren. “Het college is volop bezig deze complexe puzzel te leggen en compleet te maken. We hebben natuurlijk de uitvoering van noodzakelijke en onontkoombare werkzaamheden en activiteiten, dat we samen met nieuw beleid mogelijk willen maken binnen een financieel solide begroting,” legt Bakker uit. “Die moet niet alleen voor 2021 kloppen, maar ook houdbaar zijn voor de jaren daarna. Bij de Najaarsnota zal hierover al meer duidelijk zijn,” denkt Bakker. De gemeenteraad behandelt de Najaarsnota op 15 oktober.

Corona

“De financiële gevolgen voor de gemeente van het uitbreken van het Coronavirus zijn op dit moment nog niet geheel te overzien”, sluit wethouder Bakker af. “Op Prinsjesdag zal er meer duidelijkheid voor gemeenten ontstaan over alle compensatiemaatregelen van het Rijk. Daarna zal de gemeenteraad uitgebreid worden geïnformeerd hierover .”