Fout verzending vragenlijst Waarstaatjegemeente.nl

15 mei 2018
Er is een fout gemaakt bij de verzending van de uitnodiging voor de burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl. Hierdoor kan het zijn dat inwoners van Lage Zwaluwe twee keer de uitnodiging (en vragenlijst en inlogcode) voor de burgerpeiling hebben ontvangen.

Wat moet ik doen als ik twee vragenlijsten heb ontvangen?


Als u alleen woont hoeft u de vragenlijst maar één keer in te vullen. De andere vragenlijst kunt u als niet verzonden beschouwen en weggooien. Als er meerdere personen op uw adres geregistreerd zijn, dan mag een andere bewoner van 18 jaar of ouder de vragenlijst ook invullen.

Kunnen de uitkomsten nu beïnvloed worden?


Nee. Ondanks dat sommige alleenwonende inwoners nu twee vragenlijsten en inlogcodes hebben gehad, kan er geen beïnvloeding van het onderzoeksresultaat ontstaan. Onderzoeksbureau PON filtert onterecht gebruik van dubbele inlogcodes of vragenlijsten uit de resultaten.

Meer informatie


Meer informatie over de burgerpeiling vindt u op deze website: drimmelen.nl/onderzoek-waarstaatjegemeentenl.