Gasaansluiting nieuwbouw sinds 1 juli 2018 verboden

19 jul 2018
Gaat u een huis of bedrijf bouwen? En vraagt u een vergunning aan? Dan mag er geen gasaansluiting meer zijn in uw woning of bedrijf. Alleen voor grootverbruikers geldt een uitzondering. In dit bericht leest u hoe het zit.

Wat is er aan de hand?

Netbeheerders mogen sinds 1 juli 2018 geen gasaansluitingen meer aanleggen in nieuwbouw. Dit betekent in de praktijk dat als u nu een vergunning aanvraagt voor nieuwbouw, er geen gasaansluiting in het gebouw mag komen.

Voor wie geldt het verbod op een aardgasaansluiting?

Het verbod geldt voor alle kleinverbruikers. Wilt u een huis bouwen, dan valt u onder het verbod. Bouwt u een bedrijf of meer woningen dan is de kans groot dat het verbod ook voor u geldt. Tot de kleinverbruikers horen gasaansluitingen waar maximaal 40 mᶟ gas per uur doorheen kan stromen. Dat zijn bijna alle gebouwen met minder dan 3.000 m² verblijfsoppervlak. Dit oppervlak is te vergelijken met 20 tot 30 woningen of een grote supermarkt.

Is er een overgangstermijn?
Ja, er is een overgangstermijn. Als u vóór 1 juli een vergunningsaanvraag heeft ingeleverd, mag er nog een gasaansluiting in uw nieuwbouw komen. Wij adviseren u echter om rekening te houden met de omschakeling van aardgas naar duurzame energiebronnen. Alle gemeenten zijn verplicht om uiterlijk 2021 in beeld te hebben hoe de verandering van aardgas naar een andere duurzame energiebron gemaakt wordt. De gemeente Drimmelen heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn en levert graag haar bijdrage om de uitstoot van CO2 (het broeikasgas koolstofdioxide) te verlagen.

Het is nu nog niet bekend hoe de omschakeling ‘los van aardgas’ gerealiseerd gaat worden. Wat wel vast staat is dat de omschakeling ook voor u, of de toekomstige bewoner(s) van uw woning, gevolgen gaat hebben. Daarom adviseren wij u om na te denken over de mogelijkheden om uw nieuwbouw nu al zonder aardgasaansluiting te realiseren.

Mijn aanvraag loopt al/mijn vergunning is al verleend, wat moet ik doen?
Het verbod op een gasaansluiting geldt alleen voor vergunningen die op 1 juli 2018 of later worden aangevraagd. Lopende aanvragen of al verleende vergunningen hoeft u niet aan te passen. U moet er echter rekening mee houden dat uw woning in de toekomst moet omschakelen naar andere energiebronnen dan aardas. Daarom adviseren wij u om na te denken over de mogelijkheden om uw nieuwbouw nu al zonder aardgasaansluiting te realiseren.