Gedoogbeschikking Biesboschweg 5 in Lage Zwaluwe

13 feb 2019
Op 4 december 2018 heeft het college de principebereidheid uitgesproken voor het wijzigen van het bestemmingsplan van Biesboschweg 5 in Lage Zwaluwe (voormalig EBR) en het aangrenzende water. De wijziging houdt in dat er op die locatie ligplaatsen mogen komen voor Jachthaven Crezée.

Gedurende de looptijd van de bestemmingsplanwijziging, wil de initiatiefnemer al graag starten met de aanleg van de ligplaatsen en het exploiteren in de haven. Omdat de ligplaatsen passen in de toekomstvisie voor de haven, en omdat de initiatiefnemer actief contact heeft gezocht met de omgeving en draagvlak heeft gecreëerd voor de plannen, heeft het college besloten hieraan mee te werken. Hiervoor wordt een gedoogbeschikking afgegeven.  

De gemeente gaat het water verhuren aan de initiatiefnemer tegen een marktconforme prijs. De gemeente koppelt de gedoogbeschikking aan de bestemmingsplanprocedure. De beschikking gaat in als het voorontwerp ter inzage wordt gelegd en eindigt anderhalf jaar later. In deze periode zal de bestemmingsplanprocedure moeten worden afgerond.

De officiële bekendmaking van het besluit is opgenomen in week 6 van ’t Carillon en op www.overheid.nl.: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-29580.html