Geluidshinder en luchtkwaliteit A59

7 mrt 2019
Geluidshinder Van het wegverkeer op de A59 wordt binnen onze gemeente hinder ervaren, onder andere binnen de woongebieden De Ligne en Haasdijk in Made. In 2005 heeft het gemeentebestuur de effecten van een aarden geluidswal laten onderzoeken

Deze bleek onvoldoende effectief en daarnaast zou deze ten koste gaan van Natuurpark De Liniehof.  Ook voor het alternatief, het aanbrengen van geluidsschermen op grond van Rijkswaterstaat (RWS) door de gemeente, is toen niet gekozen omdat RWS hieraan niet wilde meewerken.

Advies Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft onderzocht of de normen voor geluidshinder worden overschreden en welke maatregelen zij adviseert. Dit alles volgens het doelmatigheidscriterium. De conclusie is dat vanuit RWS géén geluidsscherm of een nog stiller wegdek komt. Er is 1 woning aan de A59 die in aanmerking komt voor een onderzoek naar de geluidsbelasting. De uitslag van het onderzoek kan leiden tot gevelisolatiemaatregelen. In de tweede helft van 2019 start RWS met het onderzoek.

Luchtkwaliteit
Op basis van de Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit NSL-monitoring 2018 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een notitie opgesteld over het wegverkeer van de gemeente Drimmelen langs de A59. De conclusie van het onderzoek is dat er géén overschrijding is van de stoffen stikstofdioxide, fijnstof en ultrafijnstof. De kaarten met de resultaten vindt u op www.nsl-monitoring.nl.

Het college heeft de gemeenteraad met een uitgebreide raadsbrief geïnformeerd. Deze vindt u op drimmelen.nl onder vergaderingen gemeenteraad, kalender, raadsbrieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karel van Twist kvantwist@drimmelen.nl of via 14 0162.