Geluksagenda

De drie hoofdthema’s op de agenda zijn: ‘het aanpakken van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen’, ‘burgerparticipatie’ en ‘communicatie en informatievoorziening’.

Wat staat er op de geluksagenda?

Bij elk thema op de geluksagenda staat een aantal acties. Hiermee wil de wethouder ‘Geluk’ in deze coalitieperiode (2018 - 2022) aan de slag. Door het uitvoeren hiervan draagt de gemeente bij aan de geluksbeleving van inwoners, als het gaat om gemeentetaken. U kunt de geluksagenda hieronder bekijken.

Op deze pagina houdt de gemeente inwoners ook op de hoogte over de uitvoering van de geluksagenda.