Gemeente Drimmelen aan de slag met geluk

13 dec 2018
Wat maakt u gelukkig? Deel het tijdens bustour ‘Rondje Geluk’. De gemeente Drimmelen gaat aan de slag met het onderwerp ‘Geluk’ en het opstellen van een geluksagenda in samenspraak met inwoners. Op deze agenda staan punten waar de gemeente mee aan de slag wil om bij te dragen het geluk van inwoners. In januari en februari 2019 rijdt ‘wethouder Geluk’ Jan-Willem Stoop in zijn geluksbusje door de zes dorpen tijdens een speciale gelukstour, genaamd ‘Rondje Geluk’. Tijdens deze tour gaat hij samen met andere medewerkers van de gemeente in gesprek met inwoners. Zo wil hij ontdekken wat inwoners gelukkig maakt, hoe de gemeente daaraan kan bijdragen en welke punten er op de geluksagenda van de gemeente moeten komen.

Wat is ‘Rondje Geluk’?

Vijf weken lang rijdt de wethouder Geluk volgens een geluksdienstregeling langs verschillende gelukshaltes in de gemeente. Daarnaast is hij heel januari en begin februari op de weekmarkt in Made te vinden met zijn geluksbusje. Met ‘Rondje Geluk’ wil de gemeente het gesprek over ‘Geluk in de gemeente Drimmelen’ aanzwengelen. Iedereen met interesse, vragen, opmerkingen of scepsis over het onderwerp kan langskomen bij het geluksbusje. Onder het genot van een kopje koffie, thee, warme choco of snert kunnen inwoners op een laagdrempelige manier in gesprek met de wethouder, medewerkers van de gemeente of met elkaar. Ook krijgen inwoners de kans om tijdens deze tour en via sociale media hun persoonlijke geluksplek in de gemeente te nomineren.

Waarom deze gelukstour?

Om een goede geluksagenda te maken is inzicht in de geluksbehoeften van inwoners essentieel. Hiervoor werkt de gemeente samen met de Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van de recent gehouden burgerpeiling onderzocht EHERO wat de top 3 van thema’s is die bijdragen aan het geluk van inwoners. Hieruit kwamen de volgende hoofdthema’s naar voren:

  • Aanpak eenzaamheid en ondersteuning kwetsbare groepen
  • Burgerparticipatie en betrokkenheid
  • Informatievoorziening en contact met inwoners

De gemeente wil deze hoofdthema’s verder uitdiepen in gesprekken met inwoners. Naast de drie hoofdthema’s kwamen nog twee thema’s naar voren waar de wethouder Geluk met mensen over in gesprek wil: het voorkomen van overlast en verbetering van het voorzieningenaanbod. De punten die inwoners bespreken en inbrengen tijdens ‘Rondje Geluk’, neemt de gemeente mee bij het opstellen van de geluksagenda. Zo komt deze tot stand in samenspraak met inwoners. In maart 2019 wil de wethouder Geluk de basis van de geluksagenda bekendmaken.

Wanneer vindt ‘Rondje geluk’ plaats?

De dienstregeling van ‘Rondje Geluk’ vindt u op bijgevoegde flyer. Bent u er ook bij? Iedereen is welkom en dranken en soep zijn gratis. We zien u graag bij één van de gelukshaltes in januari of februari. Of natuurlijk bij het geluksbusje op de markt in Made. Ga naar www.drimmelen.nl en kijk op de pagina ‘Geluk in de gemeente Drimmelen’. Hier leest u actueel nieuws over het opstellen van de geluksagenda. Ook vindt u hier de dienstregeling van ‘Rondje Geluk’. Volg de gelukstour op de sociale media kanalen van de gemeente Drimmelen. Dit kan op Facebook via @drimmelengemeente of op Twitter via @drimmelen140162.