Gemeente Drimmelen bouwt hard aan nieuwe woningen

30 mei 2018
De afgelopen tijd is er binnen de gemeente hard gewerkt aan het vergroten van de bouwmogelijkheden. Hiervoor is een aantal bestemmingsplannen onlangs vastgesteld. Op 31 mei en 28 juni volgen nog meer bestemmingsplannen die aan de raad worden voorgelegd.

Nieuwe plannen

We noemen een aantal belangrijke plannen voor de komende tijd:

 • Terheijden: Het bestemmingsplan Schansstraat (plan De Weelde) met ruimte voor 39 woningen is al vastgesteld. Dit plan bevat een breed aanbod aan verschillende soorten woningen zoals: seniorenwoningen, levensloopbestendige woningen, eengezinswoningen en starterswoningen. Daarnaast wordt er bekeken of deze buurt volledig op duurzame energie kan worden aangesloten. Aan de Botzegge kunnen, na vaststelling van het bestemmingsplan, ook nog 16 woningen naar behoefte worden gerealiseerd. Die nieuwbouw kan echter pas starten na sloop van het Sovakcomplex.
   
 • Wagenberg: Aan de Dorpstraat zullen 8 appartementen en 3 eengezinswoningen verrijzen (plan De Smid).
   
 • Hooge Zwaluwe: Hier gaat straks de vlag uit voor het plan ‘Watervallei’ met 11 woningen, waaronder 5 starterswoningen.
   
 • Made: In Made wordt de Rabobank verbouwd tot 16 appartementen. Als de Rabobank uit het pand vertrekt, komen er op de begane grond nog drie huurappartementen bij. Dit staat op een later tijdstip gepland.
   
 • Lage Zwaluwe: De gemeente is momenteel in gesprek met Woonvizier om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om Lage Zwaluwe-West in te vullen met woningen.

Ruim 100 extra woningen

In totaal zijn deze plannen goed voor ruim 100 extra woningen in onze gemeente. En dat is nog niet alles: de gemeente werkt hard aan het realiseren van nog meer plannen. De gemeente ziet een combinatie van nieuwbouw waar het nog kan en sloop of renovatie van bestaande (verouderde) bebouwing. Volop diversiteit dus.

Wethouder Stoop is erg blij met deze ontwikkelingen: “Er is hard gewerkt aan de totstandkoming van diverse bestemmingsplannen voor wonen, zodat er weer zo’n 100 woningen gebouwd kunnen worden. We verwachten dat de ontwikkelaars snel aan de slag gaan. De markt is goed en we willen de komende periode minimaal 400 woningen bouwen in Drimmelen. Dit vergt de nodige inspanning en een proactieve benadering van de markt. Ook is er ruimte voor nieuwe concepten.”