Gemeente Drimmelen doet oproep: ‘Inwoners met financiële problemen, trek op tijd aan de bel!’

15 jan 2021
Financiële problemen en schulden komen helaas vaker voor dan men denkt. Zo heeft ruim 1 op de 12 huishoudens in Nederland geregistreerde problematische schulden. Gelukkig zijn er voor huishoudens met financiële uitdagingen diverse regelingen beschikbaar. Die regelingen kunnen de mensen helpen om beter rond te komen en in veel gevallen (verdere) schulden voorkomen. De gemeente Drimmelen doet daarom nu een oproep richting inwoners die het financieel moeilijk hebben, om zich te laten informeren over de mogelijkheden én daar gebruik van te maken.

Wethouder Jürgen Vissers (minimabeleid en schuldhulpverlening) licht toe: “Heeft u moeite om rond te komen, om wat voor reden dan ook? Trek dan op tijd aan de bel en meld u bij ons Sociaal loket. Er zijn vanuit de gemeente, de landelijke overheid én andere partijen namelijk allerlei regelingen en mogelijkheden die u kunnen helpen. Samen met u wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie en welke oplossingen er mogelijk zijn. Zo voorkomen we dat uw financiële problemen erger worden.”

Verhoogd risico

Circa 5% van de huishoudens in de gemeente Drimmelen heeft een laag inkomen en de verwachting is dat de coronacrisis dat cijfer verder laat stijgen. Daarnaast zijn er nog mensen die, los van de hoogte van hun inkomen, door andere redenen moeite hebben om rond te komen. Al die mensen lopen een verhoogd risico op financiële problemen, waaronder schulden. Verschillende partijen hebben daarom speciaal voor die mensen een aanbod van regelingen om ze te helpen.

Financiële regelingen en voorzieningen

De bestaande regelingen vanuit de gemeente, de landelijke overheid en andere partijen bieden ondersteuning aan de groep inwoners die het qua geld lastig heeft. Sommige regelingen zorgen ervoor dat zij geld kunnen besparen door bijvoorbeeld de ontvangst van toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, of door de kwijtschelding van bepaalde belastingen. Ook kunnen volwassenen met een laag inkomen in Drimmelen gratis sporten én een bibliotheekabonnement krijgen. Daarnaast is er een aanbod speciaal voor kinderen, zoals het Kindgebonden budget en Stichting Leergeld. En voor de eerste levensbehoeften is er de Voedselbank die mensen helpt door het verstrekken van voedselpakketten.

Noodregeling TONK

De gevolgen van het coronavirus brengen ook economische problemen met zich mee. Speciaal voor huishoudens die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen, komt er vanuit het kabinet een nieuwe regeling beschikbaar: de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling dient nog verder uitgewerkt te worden en de verwachting is dat deze op 1 februari 2021 gereed is. Op de website van de gemeente Drimmelen wordt ook meer informatie over die regeling geplaatst, zodra daar meer over bekend is.

Ondersteuning

Naast de financiële regelingen en voorzieningen is er via de gemeente ook nog een breed aanbod aan ondersteuning voor het doen van aanvragen, belastingaangifte, administratie en zo ook bij schulden. Met name schuldhulpverlening speelt een belangrijke rol in het voorkomen van
(verdere) schulden. Door omstandigheden kan iedereen in financiële nood komen en te maken krijgen met schulden, ongeacht leeftijd of inkomen. Daarom is schuldhulpverlening gratis en beschikbaar voor álle inwoners van Drimmelen van 18 jaar en ouder. Of mensen nu een laag, gemiddeld of hoog inkomen hebben, dat maakt niet uit. Schuldhulpverlening is in de gemeente Drimmelen onder gebracht bij Surplus. Mensen die zich geen raad meer weten doordat rekeningen zich opstapelen en/of mensen die al te maken hebben met schulden kunnen zich daar rechtstreeks melden.

Bekijk de mogelijkheden en vraag om hulp

De gemeente Drimmelen benadrukt het belang van het gebruik van de bestaande regelingen, zodat het opstapelen van rekeningen en schulden zo veel als mogelijk kan worden voorkomen.
“Al deze regelingen zijn er niet voor niets. Ze zijn bedoeld om gebruikt te worden en de mensen daarmee te ondersteunen. We begrijpen dat veel mensen het lastig vinden om over hun financiële nood te praten, maar we hopen echt dat ze over die drempel heen kunnen stappen en de mogelijkheden die er voor bedoeld zijn te benutten. We willen al die mensen laten weten dat ze er niet alleen voor staan en ze zich echt niet hoeven te schamen om hierover aan de bel te trekken. Wij en alle andere partijen bieden graag die helpende hand,” aldus wethouder Vissers.

Meer informatie

Inwoners die willen weten waar ze recht op hebben, kunnen contact opnemen met het Sociaal loket gemeente Drimmelen (telefoonnummer 140162). Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina 'Werk, inkomen - schulden' van deze website.