Gemeente Drimmelen houdt 2,5 miljoen over op jaarrekening 2017

6 jul 2018
Op donderdag 28 juni stond de jaarrekening 2017 op de agenda van de raadsvergadering. Deze jaarrekening heeft een positief saldo: de gemeente houdt dit boekjaar namelijk € 2,5 miljoen over. De gemeenteraad stemde in met het voorstel om een deel van dit bedrag in te zetten voor doorgeschoven werkzaamheden op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte en duurzaamheidsprojecten. Daarnaast reserveren we een deel van het overschot voor jeugdzorg.

De gemeenteraad ging tot slot ook akkoord met het voorstel om het restant saldo van € 650.000 terug te geven aan de inwoners van de gemeente Drimmelen. De teruggaaf zal ongeveer € 50 per huishouden zijn. De verwachting is dat de teruggaaf na de zomer plaats zal vinden. De praktische uitvoering hiervan wordt nog verder uitgewerkt.