Gemeente Drimmelen krijgt predicaat ‘dementievriendelijk’

12 mrt 2018
Wethouder John van Oosterhout ontvangt donderdag 15 maart aanstaande de sticker ‘Dementievriendelijk’ van Netty van Alphen, directeur Alzheimer Nederland regio Breda e.o.. Samen plakken zij de sticker om 11.00 uur bij de ingang van het gemeentehuis. SWO krijgt later op de dag ook de sticker uitgereikt en heeft een organisatie benaderd om het Samen Dementie Vriendelijk stokje aan over te dragen. Zo ontstaat een samenleving waarin iedereen met mensen met dementie weet om te gaan.

Kenmerken dementievriendelijke gemeente

De sticker staat symbool voor een dementievriendelijke gemeente Drimmelen. In een dementievriendelijke gemeente:

  • kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving;
  • maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers;
  • vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Omgaan met dementie.

Meer mensen met dementie dan je denkt

Op dit moment zijn er in de gemeente Drimmelen circa 430 mensen met dementie en 1290 mantelzorgers. Naar verwachting komt dit aantal in 2040 uit op 1100 mensen met dementie (bron: Alzheimer Nederland). Binnen de gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast zijn er al verschillende organisaties en ondernemers die hun medewerkers trainen in het omgaan en herkennen van dementie. Ook medewerkers van de gemeente zelf hebben deze training gevolgd.

Wethouder: steek een handje toe wanneer zij het even niet meer weten

Wethouder John van Oosterhout verwacht dat steeds meer organisaties, ondernemers en verenigingen volgen. “Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.”

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe je mensen met dementie kunt helpen is er de website samendementievriendelijk.nl