Gemeente Drimmelen presenteert geluksagenda

21 mrt 2019
Op woensdag 20 maart om 19.30 uur was het zover: wethouder ‘Geluk’ Jan-Willem Stoop presenteerde de geluksagenda van de gemeente Drimmelen. Dit deed hij in het gemeentehuis. Zo’n 30 mensen waren aanwezig. De drie hoofdthema’s op de agenda zijn: ‘het aanpakken van eenzaamheid en het ondersteunen van kwetsbare groepen’, ‘burgerparticipatie’ en ‘communicatie en informatievoorziening’.

Wat staat er op de geluksagenda?

Bij elk thema op de geluksagenda staat een aantal acties. Hiermee wil de gemeente in deze coalitieperiode aan de slag. Door het uitvoeren hiervan draagt de gemeente bij aan de geluksbeleving van inwoners, als het gaat om gemeentetaken.

Aanpakken van eenzaamheid en ondersteuning kwetsbare groepen

Op het gebied van eenzaamheid wil de gemeente in samenwerking met welzijnsorganisaties meer inzicht krijgen in kwetsbare doelgroepen. Ook is het belangrijk om alle inwoners bewust te maken van het belang van sociaal contact, met name voor mensen die dat een beetje extra kunnen gebruiken. En een belangrijk actiepunt is aandacht geven aan bestaande initiatieven die bijdragen aan sociaal contact, zoals ‘Automaatje’.

Burgerparticipatie

De gemeente werkt hard aan het uitvoeren van burgerparticipatie en het betrekken van inwoners bij projecten. De Visie Dorpsgericht werken speelt hier een belangrijke en onmisbare rol in. Vanuit die visie wil de gemeente de komende jaren mensen nog meer en eerder betrekken in trajecten en bij projecten. Ook het makkelijker maken van contact met de gemeente is een actiepunt bij dit thema. Zo wil de gemeente vaker naar inwoners toe en met hen praten over zaken die spelen. Bijvoorbeeld met een mobiele ontmoetingsplek, rondetafelgesprekken en dorpsbijeenkomsten en –ontbijten.

Communicatie- en informatievoorziening

De gemeente wil de website www.drimmelen.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken voor inwoners en bekijkt hoe dit kan. Ook bij dit thema is makkelijk contact met de gemeente een actiepunt. En in het voorjaar van 2019 lanceert de gemeente een nieuwe meldingsapp. Deze maakt het doorgeven van meldingen én het geven van reacties hierop makkelijker.  

Hoe is de geluksagenda gemaakt?

In januari en februari van 2019 toerde wethouder ‘Geluk’ Jan-Willem Stoop samen met verschillende gemeentemedewerkers door de gemeente tijdens ‘Rondje Geluk’. Dat gebeurde met een speciale geluksbus. De geluksbus deed elk dorp een keer aan. Hiermee wilde de gemeente het gesprek over ‘Geluk in de gemeente Drimmelen’ aanzwengelen. En zo ideeën ophalen voor de geluksagenda. Met het resultaat van ‘Rondje Geluk’ en het vooronderzoek dat de gemeente deed met Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO), is de geluksagenda gemaakt. EHERO is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Waar kan ik de geluksagenda bekijken?

De geluksagenda is in te zien op www.drimmelen.nl/geluk-drimmelen. Hier is ook alle andere informatie over het project ‘Geluk’ te lezen, waaronder informatie over het vervolg van de genomineerde geluksplekken. Op deze pagina houdt de gemeente inwoners ook op de hoogte over de uitvoering van de geluksagenda. Op 9 mei wordt de geluksagenda aan de gemeenteraad gepresenteerd.