Gemeente Drimmelen werkt vanaf nu met een Handboek Toegankelijkheid

5 mrt 2020
Dit is een gezamenlijk persbericht van stichting WWZ-Drimmelen en de gemeente Drimmelen.

De gemeente Drimmelen wil dat iedere inwoner, ondanks zijn/haar beperkingen, mee kan doen in de lokale samenleving. Toegankelijkheid van activiteiten en gebouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Maar om bij die gebouwen en activiteiten te komen, is een toegankelijke openbare ruimte één van de belangrijkste voorwaarden. Dit betekent dat paden, straten, stoepen enzovoort bereikbaar én begaanbaar moeten zijn voor alle inwoners.

Toegankelijkheid voor iedereen

Deze toegankelijkheid is niet alleen van belang voor bijvoorbeeld moeilijk lopende inwoners (met of zonder rollator, rolstoel of scootmobiel), maar dat geldt zowel voor mensen met een beperking aan gehoor of zicht. Ook voor mensen die met een kinderwagen op pad zijn, is het van belang dat zij op de plaatsen kunnen komen waar ze moeten zijn. De gemeente Drimmelen heeft nu samen met stichting WWZ-Drimmelen een Handboek Toegankelijkheid opgesteld om de komende jaren de toegankelijkheid in de openbare ruimte te kunnen verbeteren.

Onderzoek

Om te onderzoeken hoe toegankelijk de openbare ruimte in onze gemeente is, organiseert stichting WWZ-Drimmelen al jaren ‘dorpsschouwen’. Het schouwen gebeurt samen met de gemeente en soms ook met de bewonersgroep van het betreffende dorp. Met een dorpsschouw onderzoeken we in de praktijk waar (mogelijke) problemen op het gebied van toegankelijkheid liggen, bijvoorbeeld door mensen in een rolstoel een afgesproken route te laten rijden en te bekijken hoe goed die mensen zich kunnen bewegen in de openbare ruimte.

De onderzoeksresultaten zijn ook steeds gedeeld met de gemeente Drimmelen. Daaruit blijkt dat de openbare ruimte voor een grote groep mensen vaak slecht toegankelijk is. Hier wil de gemeente Drimmelen de komende jaren flink in verbeteren.

Aanpak

Om de grootste problemen qua toegankelijkheid in de openbare ruimte aan te kunnen pakken, heeft de gemeenteraad eerder al geld beschikbaar gesteld. Dit geld is bedoeld om belangrijke looproutes in al onze kernen toegankelijk te maken. Samen met allerlei belangenpartijen hebben we deze belangrijke looproutes in beeld gebracht. Daarna toetsen we deze nu aan de hand van het Handboek Toegankelijkheid. Dit handboek heeft de gemeente Drimmelen in samenwerking met WWZ-Drimmelen gemaakt.

Handboek Toegankelijkheid

Het Handboek Toegankelijkheid is voor iedereen binnen de gemeente Drimmelen die bij planvorming en uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte betrokken is. Dit zijn onder andere gebruikers, medewerkers van de gemeente (binnen- en  buitendienst), aannemers, uitvoerders, toezichthouders en bestuurlijk verantwoordelijken.