Gemeente: “Grote bouwplannen volgens de Omgevingswet”

11 jan 2022
Ondernemers en particulieren die de komende maanden grotere bouwplannen willen indienen, kunnen beter nu al rekening houden met de invoering van de Omgevingswet. De gemeente Drimmelen richt zich met deze boodschap op ontwikkelaars en bouwondernemingen. “We willen initiatiefnemers hiermee tijdig infomeren, op het goede spoor zetten en dubbel werk voorkomen,” verklaart wethouder Jan-Willem Stoop. “Ons advies: informeer jezelf goed en zoek contact met de gemeente als iets niet duidelijk is.”

Nieuw bestemmingsplan niet altijd zinvol meer

Voor grotere bouwplannen, zoals bij het bouwen van meer dan vijf woningen, is vaak een nieuw
bestemmingsplan nodig voor de beoogde bouwlocatie. Het maken van zo’n bestemmingsplan kost tijd. Als de Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht wordt, heeft de gemeenteraad alleen nog in beperkte gevallen de mogelijkheid om een bestemmingsplan vast te stellen. Het is daarom niet altijd zinvol meer om nu nog te starten met het maken van een ‘traditioneel’ bestemmingsplan.

Voorbereiding van bouwplannen

Bij grote bouwplannen raadt de gemeente initiatiefnemers daarom aan om het project
‘Omgevingswetproof’ te ontwikkelen, of te zorgen dat het project snel naar de nieuwe planvorm kan worden omgezet. Wie wil weten hoe dat moet, kan hierover informatie vinden op de gemeentelijke website, www.drimmelen.nl. Initiatiefnemers kunnen vervolgens contact opnemen met het cluster Ruimte van de gemeente. Dit kan via het algemene telefoonnummer 140162, of met een e-mail naar ruimte@drimmelen.nl. Wethouder Stoop: “Het is belangrijk om deze oproep nu te doen. Wij denken hierin mee met ontwikkelaars en andere initiatiefnemers. Het is in ieders belang dat de woningbouwprojecten doorgaan, gezien de grote behoefte aan woningen.”

Omgevingswet

De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten over de leefomgeving, dus over alles wat je ziet,
hoort en ruikt als je buiten bent. Als alles volgens planning verloopt, is de wet vanaf 1 januari 2024 van
kracht. De gemeente bereidt zich hierop voor en neemt professionals zoals projectontwikkelaars, maar ook partners en andere organisaties mee in de ontwikkelingen via bijeenkomsten en mailings.