Gemeente in hoger beroep tegen uitspraken zonnevelden

24 nov 2020
Het college van Drimmelen gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van de rechtbank over vijf vergunningaanvragen voor zonnevelden. De rechtbank heeft de besluiten over vijf aanvragen vernietigd. Het college ziet voldoende aanleiding om met dit hoger beroep de besluiten te laten toetsen door de Raad van State.

Beroep

De gemeente verleende in oktober 2019 een vergunning aan de initiatiefnemers van zonneveld ‘De Bergen’ en weigerde onder meer 4 andere vergunningaanvragen. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank stelde vorige maand degenen die beroep aantekenden in het gelijk.

Samenhang

De gemeenteraad moet nu opnieuw besluiten nemen over deze vergunningsaanvragen. Het college legt hierover begin volgend jaar nieuwe voorstellen voor aan de raad. Tegelijkertijd gaat het college in hoger beroep. Het college zal hierbij duidelijker motiveren waarom deze besluiten genomen zijn en ook de samenhang tussen de toegekende en de geweigerde vergunningaanvragen toelichten en beter uitleggen.

Communicatie

De gemeente is op dit moment ook nog in gesprek met betrokkenen. Er is een verkennend gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de partijen die beroep in hadden gesteld. Het college bekijkt of er overeenstemming kan worden bereikt zonder verdere procedures bij een rechter.