Gemeentebelastingen Drimmelen: vervroegde afschrijving november wordt zelfde dag nog rechtgezet

28 okt 2020
Door een fout wordt aanstaande vrijdag, 30 oktober 2020, bij een deel van de inwoners van de gemeente Drimmelen zowel de betaling voor oktober als november van de gemeentelijke belastingen afgeschreven. De betaling voor november is per abuis een maand te vroeg ingeboekt. Dit is uiteraard niet de bedoeling en het wordt diezelfde dag nog teruggedraaid, zodat het ten onrechte afgeschreven bedrag voor november automatisch weer terug op de rekening wordt geboekt.

Om wie gaat het?

Het gaat enkel om de huishoudens en bedrijven die belastingplichtig zijn en hun belastingen maandelijks betalen via automatische incasso. De mensen die hun belasting in één keer betalen, hebben hier geen last van.

Excuses voor het ongemak

Alle belastingplichtigen die het betreft krijgen een brief, met daarin informatie over wat er gebeurd is en dat zij zelf geen actie hoeven te ondernemen. “We konden de afschrijving van november helaas aan de voorkant niet meer ongedaan maken,” verklaart wethouder Harry Bakker, verantwoordelijk voor financiën en belastingen. “Wel konden we regelen dat het te veel betaalde bedrag diezelfde dag nog teruggestort wordt. De mensen hoeven daarvoor zelf niets te doen. We vinden het uiteraard zeer vervelend dat deze situatie is ontstaan en bieden onze welgemeende excuses aan voor het ongemak.”

Controlesysteem

De gemeentelijke belastingen bestaan uit de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en woningeigenaren betalen ook de onroerende zaakbelasting. Inwoners kunnen kiezen om deze belastingen in één keer te betalen of in maandelijkse termijnen. “Het is nog niet eerder voorgekomen dat hier iets mee misging,” zegt wethouder Bakker. “We gaan ons controlesysteem zo aanpassen dat het ook nooit meer kán en zal voorkomen.”