Gemeentebestuur feliciteert Opgewekt Drimmelen met subsidie

20 dec 2019

“Van gele hesjes tot energiecoöperatie”

Bloemen voor het binnenhalen van ruim 75.000 euro subsidie van de Provincie Noord-Brabant voor Opgewekt Drimmelen om lokale energieprojecten op te zetten. Die gaf wethouder Jürgen Vissers deze week aan de initiatiefnemers van deze energiecoöperatie. “Deze subsidie geeft hen precies dat steuntje in de rug dat zij verdienen. Dit gaat enorm helpen om de lokale gemeenschap te mobiliseren voor de energietransitie.”

Bloemen met een geel hesje eromheen, als symbool van de eerdere protesten. Wethouder Jürgen Vissers overhandigt ze aan Camiel Wieme uit Hooge Zwaluwe, een van de initiatiefnemers van Opgewekt Drimmelen (foto gemeente Drimmelen/René Schotanus)

Burgerinitiatief

De coöperatie Opgewekt Drimmelen is een burgerinitiatief van inwoners uit de gemeente Drimmelen die het gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie door zoveel mogelijk inwoners en bedrijven wil stimuleren. Onder andere door de mogelijkheid te bieden om samen zonnestroom op te wekken op grote daken. De gemeente is blij met het initiatief. Vissers: “Waar we in Drimmelen begin 2019 nog te maken hadden met mensen in gele hesjes die hun zorgen uitspraken tegen zonnevelden in het buitengebied, heeft een aantal van deze inwoners de handen ineen geslagen om een bewonerscoöperatie op te zetten om daarmee zélf duurzame energie op te wekken. Het is echt indrukwekkend om te zien hoe zij dat voor elkaar gekregen hebben.” Geïnteresseerde burgers kunnen zich bij de coöperatie melden via info@opgewektdrimmelen.nl.

CO2-neutraal in 2040

De gemeente Drimmelen heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te worden, tien jaar eerder dan de landelijke doelstelling. “Het liefst zijn we dan ook energieneutraal en wekken we zelf onze energie op. We  werken hieraan aan door onze inwoners te helpen hun woning te verduurzamen door middel van energiebesparing, isolatiemaatregelen, en zonnepanelen op daken. Onze energieambassadeurs, vrijwilligers uit de gemeente, komen bij mensen thuis om daar advies over te geven,” aldus wethouder Vissers. Daarnaast ondersteunt de gemeente lokale initiatieven met advies, meedenkkracht, (garantstelling voor) subsidie en afstemming tussen alle ontwikkelingen. Zo zijn ook acht windmolens die in Drimmelen langs de A16 komen* voor 25% in lokaal eigendom, waarmee geïnvesteerd wordt in projecten die de lokale energietransitie bevorderen. “We faciliteren de samenwerking tussen al deze initiatieven en pakken de regie om tot een integrale aanpak te komen waarin ieders rol helder is. We verwachten dat we dit begin 2020 gereed hebben.”

Klimaatakkoord

De oprichting van Opgewekt Drimmelen sluit aan bij een landelijke ontwikkeling: steeds meer participerende burgers in de energietransitie organiseren zich in coöperaties. Kennisplatform Hier Opgewekt constateerde in november al dat Nederland inmiddels meer dan 580 energiecoöperaties kent, een toename van bijna 100 nieuwe coöperaties sinds de vorige peiling van 2018. Het totaal aantal deelnemers wordt geschat op 85.000 mensen. Vissers: “Je ziet een enorme daadkracht bij de lokale bevolking. Tegelijkertijd moeten we ook waken te veel op de schouders van vrijwilligers te leggen. Het komende jaar gaan we daarom, samen met lokale organisaties en inwoners, onderzoeken in hoeverre de dorpen volledig energieneutraal willen zijn. Want dat betekent dat je de energie die je verbruikt, ook echt volledig lokaal, en duurzaam, opwekt. Dat is misschien niet overal haalbaar. Zoiets moet echt in samenspraak met de inwoners.” Eind 2020 wil de gemeente deze plannen van aanpak per dorp gereed hebben.