Gemeentegids niet, afvalkalender wel huis-aan-huis verspreid

23 nov 2021
Volgende week (week 48) krijgen de inwoners van de gemeente Drimmelen de afvalkalender 2022 los in de brievenbus. Deze zat voorheen in de gemeentegids, maar de gemeente kiest ervoor om de papieren gemeentegids niet langer huis-aan-huis te verspreiden. De gemeentegids blijft wel digitaal beschikbaar en verschijnt straks in veel kleinere oplage op papier. De afvalkalender is ook digitaal beschikbaar via de gemeentelijke afval- en meldingsapp en de website van de gemeente. De app wordt vernieuwd en uitgebreid, onder andere met de mogelijkheid een melding te ontvangen daags voor een afval-ophaalronde.

Steeds minder

“Het teruglopend gebruik van de papieren gemeentegids zien we al enkele jaren terug in onze
burgerpeiling,” verklaart wethouder Bakker. “Om dan meer dan 10.000 gidsen huis-aan-huis te
verspreiden is niet duurzaam en bovendien kostbaar. Dit geld kunnen we beter aan andere zaken
besteden.” Daarom brengen we de gemeentegids 2022 alleen in digitale vorm uit, die is voor iedereen beschikbaar vanaf 1 januari 2022 www.drimmelen.nl/digitale-gemeentegids.

Nieuwe gemeenteraad

De gedrukte gids blijft verkrijgbaar voor wie dat graag wil. De gemeente wacht met de nieuwe druk – in veel kleinere oplage - tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Zodra de samenstelling van de
gemeenteraad en het college bekend is gaat de kopij naar de drukker. “We maken dan via social
media en ’t Carillon bekend waar men alsnog een papieren gemeentegids kan verkrijgen.” Uiteraard
komt de nieuwe informatie over raad en college ook in de digitale gemeentegids te staan.

Verbeterd

Wethouder Harry Bakker: “We merken dat onze inwoners steeds vaker hun informatie digitaal zoeken. Deze service bieden we graag met de afval- en meldingsapp. Die is flink verbeterd en biedt vanaf nu meer mogelijkheden. Zo kun je instellen dat je een berichtje krijgt op de dag voordat een afvalsoort wordt opgehaald.” De officiële afval en meldingsapp van de gemeente is te vinden in de appstore van.Apple en de Google Playstore en is te herkennen aan het groenblauwe logo met de tekst ‘gemeente Drimmelen’ erin.