Gesprekken voor evaluatie beleid zonnevelden goed verlopen

18 jan 2019
Op 16 en 17 januari 2019 heeft de gemeente met inwoners en initiatiefnemers gesprekken gehad voor de evaluatie van het beleid zonnevelden. De gemeenteraad had op 13 december met een motie het college van burgemeester en wethouders opgedragen het beleid te evalueren. Dit nadat er veel onrust was ontstaan onder inwoners over de mogelijke komst van zonnevelden bij hun dorp.

Op 16 januari 2019 is een evaluatieavond georganiseerd voor inwoners. Daarvoor waren alle mensen uitgenodigd die een reactieformulier met contactgegevens hadden ingevuld op de informatieavond op 19 december. Plus de mensen die een brief of mail hadden geschreven naar de gemeente. Daarnaast waren de bewonersgroepen en de ZLTO en Duurzaam Drimmelen uitgenodigd.

Tijdens de evaluatieavond voor inwoners is er in groepen gesproken over het proces en participatie. Er zijn veel goede suggesties ter verbetering opgehaald die bruikbaar zijn voor de evaluatie. De avond verliep in een prettige sfeer.

Op 17 januari 2019 is een gesprek gevoerd met alle vier de aanvragers van vergunningen voor zonnevelden. Ook aan hen is gevraagd wat zij van het gevoerde proces tot nu toe vinden. Daarnaast is gesproken over de stappen die zij nog gaan zetten. Ook deze bijeenkomst heeft de gemeente als constructief ervaren.

De opbrengst van beide bijeenkomsten verwerkt de gemeente in een voorstel voor de gemeenteraad. Het voorstel wordt begin februari openbaar en zal een verslag bevatten van beide bijeenkomsten. Op 14 februari wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad tijdens de opinieronde.