Groen licht voor woningbouw aan de Schansstraat

18 okt 2019
De Raad van State heeft zich onlangs uitgesproken over het bestemmingsplan ‘Schansstraat’ in Terheijden en de gemeente in het gelijk gesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en de voorbereidingen getroffen kunnen worden om te starten met de bouw van nieuwbouwplan ‘De Weelde’.

Plan ‘De Weelde’ aan de Schansstraat

Het nieuwbouwplan ‘De Weelde’, maakt de bouw van maximaal 39 woningen mogelijk op het voormalige Oonincxterrein aan de Schansstraat in Terheijden. De ontwikkelaar kijkt daarbij naar de actuele behoeften die er op het gebied van woningen zijn. De omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen is inmiddels aangevraagd. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning tegen het einde van het jaar afgegeven.

Uitvoering

Momenteel loopt het proces van de aanbesteding nog. Zodra daar meer over bekend is ontvangen de omwonenden van het plangebied een brief met de uitnodiging voor een informatieavond. Zoals het er nu naar uitziet wordt de Schansstraat voor het einde van het jaar ingericht als bouwweg.

Woonwens

De gemeenteraad van Drimmelen stelde het bestemmingsplan voor het gebied in 2017 vast.
Met de uitspraak van de Raad van State is de gemeente in het gelijk gesteld en de ontsluiting in het gebied voor het verkeer is als ‘passend’ bestempeld. Wethouder Jan-Willem Stoop is blij dat de gemeente haar huiswerk goed gedaan heeft. De juridische fase is ten einde is en de uitvoeringsfase begint nu. Wethouder Stoop: “De vraag naar huizen in Terheijden is groot en dit plan kan een woonwens van vele mensen in gaan vullen. Zo snel mogelijk de schop in de grond en de handen uit de mouwen, zodat er een mooie wijk gerealiseerd kan worden”.