Groenonderhoud nieuwe stijl in de gemeente Drimmelen

23 okt 2018
Een andere manier van werken. Dat is de insteek van het nieuwe onderhoudscontract voor het groen in de gemeente Drimmelen. Het onderhoudscontract voor de komende jaren met het effectbestek wordt op woensdag 24 oktober 2018 ondertekend. Met ondertekening van het contract wordt WAVA/!GO ook de komende jaren onze partner voor het onderhoud en schoonhouden van het gemeentelijk groen en het borstelen van bestrating.

Effectbestek

gemeente wil dat het onderhoud beter aansluit bij de wensen van inwoners en gebruikers. Daarom is er in het integraal groenbeleidsplan 2017-2026 ‘Groen leeft en verbindt’ besloten om te gaan werken met een effectbestek. Een effectbestek is een nieuw onderhoudscontract dat niet specifiek gericht is op frequentie of beeldkwaliteit, maar juist op het effect van de onderhoudswerkzaamheden op de tevredenheid van de inwoners. Door middel van een jaarlijkse enquête wordt de tevredenheid over het groen gemeten en de uitkomsten daarvan geven richting aan het onderhoud. Dit jaar is een nulmeting gedaan om de huidige tevredenheid te meten.

De resultaten van dit onderzoek

Contract

Op woensdag 24 oktober 2018 wordt dit nieuwe onderhoudscontract door de gemeente en WAVA/!GO ondertekend. Doordat WAVA/!GO deze werkzaamheden gaat uitvoeren wordt ook voldaan aan de opdracht vanuit de raad om 41.000 uur werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te waarborgen. Wethouder Jan-Willem is blij met deze nieuwe manier van werken: “WAVA/!GO zal de inwoners actiever betrekken en bekijken of hun wensen ingevuld kunnen worden. Uiteindelijk streven we met deze klantgerichte manier van werken naar een beter onderhoud van het groen en een hogere tevredenheid onder de inwoners. Ook onze buitendienst blijft op een constructieve manier samenwerken met WAVA!GO voor het onderhoud van de buitenruimte”.