Half miljoen voor kwaliteitsimpuls voetpaden in alle dorpen

6 okt 2020
Het college trekt een half miljoen euro uit voor een netwerk van toegankelijke voetpaden in alle dorpen. Alle belangrijke voorzieningen in de dorpskern zijn dan te voet bereikbaar zonder drempels of obstakels. “Of je nou met boodschappen loopt, met een rollator, met kinderwagen of als je in een rolstoel zit, iedereen moet drempelloos en veilig door zijn dorp kunnen gaan,” zegt wethouder Jan-Willem Stoop van Openbare Werken. De werkzaamheden starten in oktober in Lage Zwaluwe en Drimmelen, de andere dorpen volgen in 2021.

Zonder hindernissen

Het project is opgenomen in het coalitieakkoord. Om het plan te verwezenlijken zijn samen met stichting WWZ (Wonen Welzijn Zorg) en organisaties als Woonvizier, SWO en Surplus de belangrijkste looproutes per kern bepaald, de zogenaamde rode loperroutes. Deze routes verbinden de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen binnen een dorp kern met elkaar. “We willen dat iedereen aan de samenleving mee kan doen zonder hindernissen,” legt wethouder Jan-Willem Stoop uit. “Aan deze routes stellen we daarom hogere eisen.” De looproutes zijn getoetst aan toegankelijkheidseisen en de voetpaden die niet voldoen worden aangepast. “Routes tussen voorzieningen als supermarkt, apotheek, buurthuis die veel bewandeld worden, worden zo toegankelijk voor iedereen,” aldus wethouder Stoop.

“We pakken door”

“De waardering die onze inwoners aan onze stoepen geven is laag. Zeker als je in een rolstoel rijdt zijn onze stoepen soms moeilijk toegankelijk,” zegt wethouder Stoop. “Ik heb dat zelf ervaren bij de schouw met stichting WWZ. Deze operatie gaat ook bijdragen aan betere stoepen in het algemeen. Bij de werkzaamheden in het centrum van Terheijden en Made hebben we al rekening gehouden met de toegankelijkheidsrichtlijnen. We pakken nu door met de verbetering van onze stoepen, maar met 2 miljoen vierkante meter asfalt en tegels kunnen we niet alles tegelijk doen.”

Combinaties

Per dorpskern is een kostenraming gemaakt om de benodigde aanpassingen te kunnen doen. Omdat alles in één keer op orde brengen te kostbaar is, is gekeken of combinaties met reeds geplande projecten of onderhoud te maken zijn. Ook maakt de gemeente combinaties met werkzaamheden aan bijvoorbeeld de waterleiding of de aanleg van glasvezel. Met de geraamde 500.000 euro kan de route aan een kant van een weg worden gerealiseerd. In de reguliere onderhoudsplanning wordt later ook de andere kant van de weg aangepakt. Op dit moment zijn er minder maatregelen zoals plateaus (verhoging van de weg tussen twee trottoirs) opgenomen in het plan. Hiervoor is in 2021 nog eenmalig 250.000 euro extra nodig.

Start

De verbetering van de looproutes start in oktober in Lage Zwaluwe en Drimmelen. Made en Terheijden komen in het eerste kwartaal van 2021 aan de beurt, Wagenberg en Hooge Zwaluwe volgen in het tweede kwartaal.