Handhavers gemeente Drimmelen krijgen bodycam

6 okt 2021
Bodycam op uniform handhavers gemeente Drimmelen
De handhavers (BOA’s) van de gemeente Drimmelen krijgen regelmatig te maken met agressie. Het kan dan gaan om schelden, bedreiging of zelfs fysiek geweld. Elke handhaver krijgt vanaf deze week een bodycam, een kleine camera die op het uniform vastzit. Bij een incident kan de handhaver de camera aanzetten en de gebeurtenis filmen. Deze beelden kunnen worden gebruikt bij een aangifte.

“Onaanvaardbaar”

Burgemeester Gert de Kok: "Onze handhavers zijn zoveel als ze kunnen op straat, om toezicht te
houden en om op te treden bij overlast. Onze handhavers staan in de frontlinie om onze gemeente
veilig en leefbaar te houden. Het is onaanvaardbaar dat ze tijdens hun werk uitgescholden of bedreigd worden of nog ergere agressie meemaken,” aldus de burgemeester. “Onze mensen moeten daarom een goede uitrusting hebben zodat ze hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. De bodycam helpt hierbij, weten we van andere gemeenten. Er gaat een preventieve werking van uit en de opnames helpen bij onderzoek naar incidenten.”

Hoe werkt het?

De handhaver zet de camera aan bij een incident, bijvoorbeeld bij een belediging of dreigende
situatie. De persoon die dreigt of beledigt, krijgt van tevoren te horen dat de bodycam wordt aangezet. De bodycam staat altijd stand-by. Als de handhaver de opnameknop indrukt, slaat de bodycam meteen ook de camerabeelden van 60 seconden voorafgaand aan dat moment op. Na het incident zet de handhaver de bodycam uit. Als er aangifte wordt gedaan na een incident dat gefilmd is met de bodycam, kan de gemeente de beelden verstrekken aan justitie. Die kan de beelden gebruiken voor haar onderzoek.

Opslaan van gegevens

De bodycam slaat de gemaakte beelden op met speciale beveiligde software. De handhaver kan de
beelden daardoor niet meteen bekijken en hij kan ze ook niet bewerken of verwijderen. De beelden worden maximaal 72 uur bewaard. De beelden worden daarna automatisch verwijderd, tenzij ze nodig zijn voor onderzoek naar het incident of als ze worden teruggekeken voor training.
Meer informatie over de bodycams is te vinden op www.drimmelen.nl, zoekterm: bodycam.