Haven in Terheijden krijgt kwaliteitsimpuls

2 apr 2020
De geplande verkoop van de haven in Terheijden, zoals beschreven staat in de Toekomstvisie Haven Terheijden van 2017, laat nog even op zich wachten. Met alle ontwikkelingen rondom het project ‘Dijkverzwaring’ (vanuit het waterschap) nam het college van Drimmelen eerder al het besluit om de verkoop voorlopig uit te stellen. Dit vanwege de onzekerheden die deze dijkverzwaringsplannen met zich meebrengen. Eén ding wordt echter niet langer uitgesteld: de haven krijgt dit jaar een grondige opknapbeurt.

Aanpak

De gemeente Drimmelen heeft uitgebreid overleg gehad met de watersportvereniging en havenmeester ter plaatse om tot een goed plan van aanpak te komen. Samen zijn de genoemde partijen diverse keren in de haven gaan kijken en op basis van die bezoeken en overleggen is de lijst met onderhoudswerkzaamheden opgesteld. 

Geplande werkzaamheden

De geplande werkzaamheden richten zich vooral op veiligheid en duurzaamheid. Het uitgangspunt is dat mensen de haven veilig kunnen blijven betreden en het geheel er aantrekkelijk uitziet voor ligplaatshouders en bezoekers. Zo komt er op de lange drijvende steiger een hek met een pinslot, zodat er meer controle is over de toegang tot de steiger. De verlichting van de lange steiger wordt voorzien van een nieuwe coating/verflaag en krijgt daarmee een upgrade. De knotwilgen langs de oever van de lange steiger worden gesnoeid en van de korte drijvende steiger worden de houten palen vervangen door stalen palen. Verder worden ook de fietsbeugels op de kade opnieuw voorzien van een coating/verflaag en de verharding bij de toegangen van de drijvende steigers wordt opnieuw bestraat.

Een goede basis voor de toekomst

Wethouder Lieke Schuitmaker licht toe: “Ik ben blij dat de haven in Terheijden een opknapbeurt krijgt. Op deze manier doen we recht aan dit mooie stukje Terheijden en zorgen we dat de gebruikers, bezoekers en vissers in de haven op een veilige manier kunnen genieten van al het moois dat deze plek te bieden heeft. Bovendien leggen we nu ook een goede basis voor de toekomst, zodat de haven, na alle werkzaamheden rond de dijkverzwaring, op een goede manier verder kan in handen van een nieuwe eigenaar.”

Planning

Deze week is de aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden gestart. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure en de gunning kan de aannemer aan de slag en de benodigde materialen bestellen. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer half mei 2020 kunnen starten en 6 tot 10 weken zullen duren. Dat is mede afhankelijk van de levertijd van de benodigde materialen. Ongeveer halverwege juli 2020 zou het onderhoud dan klaar zijn.