Herinrichting centrumroute Terheijden

Algemeen

In augustus 2019 zijn we gestart met de nieuwe inrichting van de doorgaande route in Terheijden. We losten de  knelpunten in het traject van de Schapenbogert tot aan de rotonde Zeggelaan op. Ook het gebied rondom de kerk en het Dorpsplein is opnieuw ingericht.

Molenstraat 

Het gedeelte  Molenstraat van de Schapenbogert tot aan de Moerdijkseweg pakken we later aan. Dit deel van de Molenstraat  is namelijk onderdeel van de regionale waterkering van het Waterschap Brabantse Delta. Zij gaan eerst een nieuwe waterkering aanleggen zodat wij daarna dit gedeelte van de route kunnen aanpakken.

Actueel Nieuws

Het Dorpsplein in Terheijden is sinds eind januari 2022 autovrij. Bij de herinrichting van het centrum is door de gemeenteraad al besloten dat het vernieuwde Dorpsplein een echt plein moest worden, met ruimte voor terrassen. Om de huidige parkeervakken op het Dorpsplein te compenseren, heeft de gemeente eerst op andere plaatsen in het centrum nieuwe vakken toegevoegd. 

Dit betekent het volgende:

  • Sinds 26 januari 2022 is er een parkeerverbod op het Dorpsplein in Terheijden. Het plein mag dan niet meer gebruikt worden om op te parkeren.
  • De parkeervakken ter plaatse worden verwijderd, de borden worden aangepast en de bloembakken worden verzet om voor een visuele afscheiding van het plein te zorgen.
  • Het parkeerverbod geldt niet vergunninghouders, zoals de standplaatshouders van de weekmarkt.
  • Er komt nog een waterornament op het Dorpsplein, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden en volgt dus op een later moment.

Projectleiding

  • Ambtelijk projectleider: Wim Kapitein

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Kapitein, bereikbaar via telefoonnummer 140162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl ter attentie van Wim Kapitein.