Herinrichting centrumroute Terheijden

Algemeen

Op 26 augustus 2019 wordt gestart met de nieuwe inrichting van de doorgaande route in Terheijden . Hiermee worden de knelpunten in het traject van de Moerdijkseweg tot aan de rotonde Zeggelaan opgelost. Ook wordt het gebied rondom de kerk en het Dorpsplein opnieuw ingericht.

De volgende knelpunten worden opgelost:

  • Verkeersremmende maatregelen:
    versmalling van het wegprofiel, verhoging van de trottoirs en plateau’s bij de aansluitende wegen.
  • Riolering :
    de riolering gaat voldoen aan de eisen die de gemeente daaraan stelt en waardoor bij hevige neerslag water-op-straat wordt voorkomen.

Actueel Nieuws

Actuele informatie over het project is te vinden op de Bouwapp. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in de Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk projectleider: Wim Kapitein

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Kapitein, bereikbaar via telefoonnummer 140162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl ter attentie van Wim Kapitein.

Bijlagen

 


pdf Tekening Hoofdstraat - Markstraat - Dorpsplein (PDF, 4.43 MB)
 

pdf Raadhuisstraat en Dorpsplein (PDF, 3.18 MB)

pdf Molenstraat (PDF, 1.62 MB)

pdf Bewonersbrief herinrichting centrumroute Terheijden d.d. 20 maart 2019 (PDF, 426.89 KB)

pdf Vragen en antwoorden informatieavond centrumroute Terheijden d.d. 12 december 2018 (PDF, 263.81 KB)