Herinrichting centrumroute Terheijden

De doorgaande route in Terheijden wordt opnieuw ingericht. Hiermee worden de knelpunten in het traject van de Moerdijkseweg tot aan de rotonde Zeggelaan opgelost. Ook wordt het gebied rondom de kerk en het Dorpsplein opnieuw bekeken.

Op woensdag 12 december 2018 is er een informatiebijeenkomst geweest over de laatste stand van zaken.
Tijdens deze avond is het ontwerp toegelicht aan de hand van de volgende punten:

  • Verkeersremmende maatregelen: versmalling van het wegprofiel, verhoging van de trottoirs en plateau’s bij de aansluitende wegen.
  • Riolering : de riolering gaat voldoen aan de eisen die de gemeente daaraan stelt en waardoor bij hevige neerslag water-op-straat wordt voorkomen.
  • Materialen: Keuze bestratingsmaterialen en de kleuren
  • De planning: de uitvoering start in april 2019, deze is wel afhankelijk van aanpassingen en wijzigingen in de plannen, kabels en leidingen, aanbesteding en weersomstandigheden.

Na deze toelichting is er per straat ( Molenstraat, Hoofdstraat, Raadhuisstraat en Markstraat) doorgepraat over kleine aanpassingen en details.

De technische aanpassingen worden verwerkt op de tekeningen. Zodat verder kan worden gegaan met het schrijven van het aanbestedingsdocument.

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk projectleider: Wim Kapitein

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Kapitein, bereikbaar via telefoonnummer 140162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl ter attentie van Wim Kapitein.

Bijlagen


pdf Tekening Hoofdstraat - Markstraat - Dorpsplein (PDF, 4.43 MB)

pdf Raadhuisstraat en Dorpsplein (PDF, 3.18 MB)

pdf Molenstraat (PDF, 1.62 MB)

pdf Bewonersbrief herinrichting centrumroute Terheijden d.d. 20 maart 2019 (PDF, 426.89 KB)

pdf Vragen en antwoorden informatieavond centrumroute Terheijden d.d. 12 december 2018 (PDF, 263.81 KB)