Herinrichting Kastanjelaan - Iepenlaan en Zijlbergsestraat tot Populierenstraat

Start datum uitvoering: Eerste kwartaal 2019
Gereed: vierde kwartaal 2019

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk projectleider: Martien van Eekelen

Aanleiding

De aanleiding voor dit project is het feit dat alle bomen in het projectgebied zijn aangetast met kastanjebloedingsziekte, kastanjemineermot of verhoogde kans hebben op iepziekte.

Fasering

Het werk word in verschillende fases uitgevoerd. De bomen zijn eind februari gekapt.
In augustus tot oktober 2019 worden plantlocaties gerooid en verbeterd. Tegelijk worden de voetpaden herstraat.
In november en december 2019 worden de planten en bomen aangeplant.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven en deze pagina geïnformeerd. De bewoners zijn tevens uitgenodigd voor de bewonersavond van 19 februari 2019.

Laatste nieuws

Op 19 februari 2019 vond de bewonersavond plaats. Deze is door ongeveer 90 personen bezocht.
Tijdens de avond is gevraagd een beplantingssoort te wijzigen. Verder is gevraagd de sierappeltjes ook te verwijderen. Besloten is de sierappels te verwijderen, voor deze boompjes is geen kapvergunning nodig. De dwergkwee in de plannen wordt vervangen door Amerikaanse sering.
Daarnaast werd gevraagd een uitstaptegel te leggen. Tijdens het werk wordt beoordeeld of deze tegel word aangebracht.
 
Voor klachten en meldingen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. M. van Eekelen van de Gemeente Drimmelen, telefoonnummer 14 0162.

Bijlagen
 

pdf Presentatie bewonersavond 19 februari 2019 (PDF, 6.59 MB)

pdf Nieuwe bomen (PDF, 2.5 MB)

pdf Nieuwe onderbeplanting (PDF, 535.94 KB)

pdf Wijziging plantensoort (PDF, 516.59 KB)