Herinrichting Oude Haven Drimmelen en omgeving

Aanleiding

Na het besluit om de ruimtelijke kwaliteit van de Oude Haven in Drimmelen te verbeteren is in juni 2018 gestart met het maken van een ontwerp voor de openbare ruimte van de Oude Haven, aangevuld met een ontwerp voor het parkeerterrein aan de Dorpsstraat/Biesboschweg en het parkje in Drimmelen. Dat eerste ontwerp is op maandag 17 juni 2019 door de gemeente gepresenteerd tijdens een bewonersavond. De aanwezigen hebben uitgebreid gereageerd op de voorstellen. Veel van de voorstellen zijn verwerkt in de uiteindelijke plannen.

Voortgang


Parkeerterrein

Het parkeerterrein met 80 nieuwe parkeerplaatsen is nu aangelegd en de “rotonde”, die geen rotonde was, (op het kruispunt van de verbindingsweg Biesboschweg – Dorpsstraat) is verwijderd en vervangen door een overzichtelijke T-splitsing.

Het Parkje

Het parkje tussen de Biesboschweg en de Dorpsstraat heeft een nieuwe inrichting gekregen met toegankelijke wandelpaden en nieuwe beplanting. Het vernieuwde parkje is heropend met de onthulling van de nieuwe naam, die het parkje na aan nominatieronde en stemronde heeft gekregen: ‘Het Havenpark’.

De Wandelpromenade – Havenkade laaggelegen

De Wandelpromenade – Havenkade laaggelegen vormt de kern van het nieuwe ontwerp en geeft de grootste kwaliteitsimpuls aan de Oude Haven. Deze promenade omarmt het openbare deel van de Oude Haven en verbindt de voorzieningen in de Oude Haven met elkaar. Het versterkt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de (verhuur)bedrijven, de horecagelegenheden en de steigers van de Vereniging Oude Haven.

Wandelpromenade
De promenade is uitgevoerd in dezelfde natuursteen als in de Herengracht, met gladde stenen in de loper en ongezaagde stenen aan weerszijden. Dit levert een rustig beeld op met een mooie nuancering. Langs de Wandelpromenade plaatsten we aan de waterkant lantaarnpalen die hetzelfde zijn als de klassieke lantaarnpalen aan de Herengracht en Dorpsstraat in Drimmelen. Op diverse locaties aan de Wandelpromenade komen zitbanken, gemaakt van de houten steigerpalen.

Op nadrukkelijk verzoek van de bewoners komt er geen derde trap over de dijk naar de Oude Haven. De bestaande trappen vervingen we door trappen van cortenstaal.

Autovrij
De Wandelpromenade is autovrij en biedt ruimte en gelegenheid voor terrassen bij de horecagelegenheden. Dat vergroot de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van de Oude Haven. Voor het autovrij maken van de Wandelpromenade brengen we een neerklapbare paal aan in de verharding bij botenverhuur Diepstraten.

Havenkade laaggelegen
De Havenkade laaggelegen (richting de firma Zijlmans) is een erftoegangsweg, die diverse bedrijven ontsluit. Deze weg krijgt een functionele inrichting. De Havenkade laaggelegen heeft duidelijk herkenbare parkeervakken, zodat er ook gehandhaafd kan worden.

Planning Wandelpromenade – Havenkade laaggelegen

Aannemersbedrijf Gebroeders de Leeuw uit Oosterhout voert de werkzaamheden uit. De aanneer verwacht eind juni 2022 de werkzaamheden af te ronden.

Frietkraam

De frietkraam blijft momenteel nog staan waar die nu staat. Zodra de bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd, kan de frietkraam naar de overkant van de straat. De kraam komt dan nabij de bushalte te staan, zodat de rode beuk geen schade ondervindt.

Communicatie


Biesboschweg hooggelegen:
Voor de Biesboschweg gelegen rondom de oude haven Drimmelen stellen we een technisch ontwerp op. Dit ontwerp bespreken we eind mei 2022 met de omwonende. Na dit overleg gaan we het bestek schrijven en overleggen met het Waterschap Brabantse Delta over de benodigde vergunningen. Gelijktijdig met deze werkzaamheden nemen we de geplande onderhoudswerken van het gedeelte Biesboschweg nabij het parkje en de parkeerplaats mee. We verwachten eind oktober 2022 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. 

Contact

Vragen en opmerkingen over het ontwerp van het Parkje en de Wandelpromenade kunt u stellen aan de projectleider, Wim Kapitein, te bereiken via telefoonnummer 140162.