Herinrichting Oude Haven Drimmelen en omgeving

Aanleiding

Na het besluit om de ruimtelijke kwaliteit van de Oude Haven in Drimmelen te verbeteren is in juni 2018 gestart met het maken van een ontwerp voor de openbare ruimte van de Oude Haven, aangevuld met een ontwerp voor het parkeerterrein aan de Dorpsstraat/Biesboschweg en het parkje in Drimmelen. Dat eerste ontwerp is op maandag 17 juni 2019 door de gemeente gepresenteerd tijdens een bewonersavond. De aanwezigen hebben uitgebreid gereageerd op de voorstellen. Veel van de voorstellen zijn verwerkt in de uiteindelijke plannen.

Voortgang

Het parkeerterrein met 80 nieuwe parkeerplaatsen is nu aangelegd en de “rotonde”, die geen rotonde was, (op het kruispunt van de verbindingsweg Biesboschweg – Dorpsstraat) is verwijderd en vervangen door een overzichtelijke T-splitsing.

Het Parkje

Het parkje tussen de Biesboschweg en de Dorpsstraat heeft een nieuwe inrichting gekregen met toegankelijke wandelpaden en nieuwe beplanting. Onlangs is het vernieuwde parkje heropend met de onthulling van de nieuwe naam, die het parkje na aan nominatieronde en stemronde heeft gekregen: ‘Het Havenpark’.

De laatste puntjes op de i worden de komende tijd nog gezet qua inrichting.

Technisch ontwerp van het Parkje

 

 

Toelichting bij bovenstaande Pdf's: 

  • Vergroten van de tekening naar 50% verbetert de leesbaarheid.
  • Aangezien het een technische tekening is, kan de tekening moeilijk leesbaar zijn. Vergroten en schuiven met de tekening geeft wellicht meer duidelijkheid, maar u kunt bij vragen over het ontwerp ook altijd contact opnemen met de projectleider, zie onderstaand kopje ‘contact’.

Nu komt het volgende onderdeel aan de orde:

De Wandelpromenade – Havenkade laaggelegen

De Wandelpromenade – Havenkade laaggelegen

De Wandelpromenade – Havenkade laaggelegen vormt de kern van het nieuwe ontwerp en geeft de grootste kwaliteitsimpuls aan de Oude Haven. Deze promenade omarmt het openbare deel van de Oude Haven en verbindt de voorzieningen in de Oude Haven met elkaar. Het versterkt de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de (verhuur)bedrijven, de horecagelegenheden en de steigers van de Vereniging Oude Haven.

Wandelpromenade
De promenade wordt uitgevoerd in dezelfde natuursteen als in de Herengracht, met gladde stenen in de loper en ongezaagde stenen aan weerszijden. Dit levert een rustig beeld op met een mooie nuancering. Langs de Wandelpromenade komen aan de waterkant lantaarnpalen die hetzelfde zijn als de klassieke lantaarnpalen aan de Herengracht en Dorpsstraat in Drimmelen. Op diverse locaties aan de Wandelpromenade komen zitbanken, gemaakt van de houten steigerpalen.

Op nadrukkelijk verzoek van de bewoners komt er geen derde trap over de dijk naar de Oude Haven. De bestaande trappen worden vervangen door trappen van cortenstaal.

Autovrij
De Wandelpromenade is autovrij en biedt ruimte en gelegenheid voor terrassen bij de horecagelegenheden. Dat vergroot de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van de Oude Haven. Voor het autovrij maken van de Wandelpromenade brengen we een neerklapbare ‘driehoek’ aan in de verharding bij botenverhuur Diepstraten.

Havenkade laaggelegen
De Havenkade laaggelegen (richting de firma Zijlmans) is een erftoegangsweg, die diverse bedrijven ontsluit. Deze weg krijgt een functionele inrichting. De Havenkade laaggelegen krijgt in de herinrichting duidelijk herkenbare parkeervakken, zodat er ook gehandhaafd kan worden.

Technisch ontwerp van de Wandelpromenade - Havenkade laaggelegen

 

Toelichting bij bovenstaande pdf:

  • Vergroten van de tekening tot 50% verbetert de leesbaarheid; ook schuiven met de cursor verbetert de leesbaarheid.
  • Uiterst rechts ligt de Havenkade – laaggelegen. In de bestrating liggen 12 parkeervakken. De schuine gele strepen geven de plaatsen aan die vrij moeten blijven om de poorten van de hekken te kunnen openen.
  • Op het brede deel van de Havenkade komen nieuwe parkeervakken en de nieuwe trap van cortenstaal naar het parkeerterrein aan de Biesboschweg.
  • Op de tekening van het brede deel van de Havenkade staan diverse bruine balken getekend: dit zijn banken gemaakt van oude meerpalen.
  • Rond de haven ligt de Wandelpromenade. Deze loopt van Café Robbie, via café Van den Diepstraten naar grand café ’t Voske. Het deel langs de Biesboschweg wordt later aangelegd.
  • Links op de tekening zijn ook bruine balken getekend, dit zijn houten zitelementen die worden bevestigd op een betonnen rand langs de Havenkade.
  • De gebakken klinkers die nu in de Havenkade liggen, worden hergebruikt.

Op de tekening is de inrichting aangegeven. De tekening is niet gemakkelijk leesbaar: vergroten en schuiven met de tekening geeft wel een beter beeld. Neem bij vragen over het ontwerp contact op met de projectleider, zie onderstaand kopje ‘contact’.

Planning Wandelpromenade – Havenkade laaggelegen

De voorbereidingstijd van de Wandelpromenade - Havenkade laaggelegen heeft lang geduurd. Hier moest namelijk ook het probleem van de overlopende gemengde riolering worden opgelost. Uiteindelijk is hiervoor een passende aanpak gevonden met de aanleg van een aparte regenwaterriolering, het ontkoppelen van regenwaterafvoeren van de  gemengde riolering en het herstel van enkele zwakke rioleringsbuizen. Wellicht is een overstort op de Amer noodzakelijk, dit zal na afloop van de werkzaamheden nog worden gecontroleerd in de gemengde riolering.

De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden is nu opgestart, maar de aanbesteding zelf zal vanwege de bouwvakantie pas begin september plaatsvinden. De verwachting is dat de werkzaamheden dan half september 2021 gestart kunnen worden.

Een deel van de werkzaamheden vindt plaats in de primaire waterkering van het waterschap. Daar mogen we van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 niet in werken. Met de planning moeten we daar rekening mee houden. Dit betekent dat voor 1 oktober nog maar een paar  werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in de primaire waterkering, waaronder de aanleg van een gedeelte van de nieuwe regenwaterrioleringen.

Frietkraam

De frietkraam blijft momenteel nog staan waar die nu staat. Zodra de bestemmingsplanwijziging is doorgevoerd, kan de frietkraam naar de overkant van de straat. De kraam komt dan nabij de bushalte te staan, zodat de rode beuk geen schade ondervindt.

Communicatie

Zodra er een aannemer is gekozen zal deze de ondernemers en bewoners in het gebied per brief tijdig informeren over de werkzaamheden.

Contact

Vragen en opmerkingen over het ontwerp van het Parkje en de Wandelpromenade kunt u stellen aan de projectleider, Bert Koekkoek, te bereiken via zijn mailadres: bkoekkoek@drimmelen.nl of via telefoonnummer 140162.