Hertelling Gemeentelijk Stembureau

De burgemeester van Drimmelen maakt bekend, in het geval van een hertelling voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant en de besturen van Waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, dit door het gemeentelijk stembureau zal plaatsvinden op dinsdag 21 maart 2023.

Bij vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Verkiezingen via verkiezingen@drimmelen.nl .