Herziening inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

25 apr 2019
Vanaf maandag 8 april ligt de zogeheten partiële herziening van het Provinciaal Inpassingsplan voor windmolens langs de A16 ter inzage. Met behulp van deze herziening worden enkele ondergeschikte tekortkomingen gecorrigeerd.

In september 2018 hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan voor 28 windmolens aan de A16 vastgesteld. In de voorbereiding op de realisatiefase zijn enkele ondergeschikte tekortkomingen geconstateerd. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze onvolkomenheden te corrigeren met een zogenoemde ‘partiële herziening van het inpassingsplan’. Deze herziening wordt ter inzage gelegd en daarna ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten.
Het gaat om bijvoorbeeld om een aanvulling in de veiligheidsregels voor een windmolen die dicht bij een bestaande windmolen wordt gebouwd, de juiste grootte van een draaicirkel op de kaart en de juiste aanduiding op de kaart van toegangswegen naar enkele windmolens.

De ontwerp partiële herziening van het inpassingsplan en bijbehorende relevante stukken zijn digitaal in te zien met ingang van 9 april 2019 tot en met 20 mei 2019 via ruimtelijkeplannen.brabant.nl of via de landelijke site: ruimtelijkeplannen.nl. Hier staat ook hoe u uw zienswijze kunt indienen.