Het abonnementstarief Wmo

25 mrt 2019
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Rolstoelen
  • Scootmobielen
  • Hulp bij het Huishouden
  • Begeleiding en dagbesteding;
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

Eigen bijdrage Wmo

De gemeente Drimmelen vraagt voor de Wmo-ondersteuning een eigen bijdrage. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int deze bij de mensen die een Wmo-voorziening hebben. Voor rolstoelen en gebruik van de deeltaxi wordt geen eigen bijdrage via het CAK gevraagd.

Het abonnementstarief

Vanaf 2019 geldt een abonnementstarief voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. De ondersteuning vanuit de Wmo kost vanaf 2019 voor iedereen € 17,50 per 4 weken, ongeacht inkomen, vermogen of het aantal Wmo-voorzieningen dat iemand heeft. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Als de voorziening minder kost, wordt door het CAK minder in rekening gebracht. Voor gehuwden waarvan minstens 1 partner nog niet AOW-gerechtigd is, wordt de eigen bijdrage op € 0 gesteld.

Rekening in maart

Het CAK stuurt rekeningen voor de eigen bijdrage. Het CAK heeft een verwerkingstijd nodig. De rekening over januari komt ongeveer in maart of april. Dus pas dan merken Wmo-cliënten iets van het nieuwe abonnementstarief. (Tot en met februari krijgt u een rekening zoals u gewend bent.)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het abonnementstarief en bijbehorende maatregelen, kosten en mogelijkheden kunt u terecht op: www.drimmelen.nl/abonnementstarief-wmo.