Het Sportakkoord Drimmelen is een feit

5 jun 2020
In november 2019 startte het proces om samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, zorg, welzijn en de gemeente Drimmelen te komen tot een ‘Sportakkoord Drimmelen’. Op 2 juni 2020 werd het Sportakkoord Drimmelen op een feestelijke manier digitaal gepresenteerd. In totaal zijn dertig organisaties trotse ambassadeurs van het Sportakkoord Drimmelen. Vanwege het coronavirus is een feestelijk ondertekening uitgesteld, maar dat betekent niet dat de betrokken partijen niet aan de slag kunnen.

Wethouder Harry Bakker is trots: ‘’Het Sportakkoord Drimmelen is van ons allemaal. Daarom is het zo fijn dat dertig partners zich aan het akkoord verbonden hebben. Samen kunnen we immers meer bereiken!’’

Van Nationaal naar lokaal

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Het sportbeleid ‘Sport en bewegen verbindt Drimmelen’ loopt in 2020 af. Het lokale Sportakkoord biedt de kans om dit sportbeleid te vernieuwen. Het Sportakkoord is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. De buurtsportcoaches spelen hierbij een belangrijke rol als aanjagers.

Toekomstbestendig

Met dit Sportakkoord wordt ingezet op de toekomstbestendigheid van alle sport- en beweegaanbieders binnen de gemeente door middel van zichtbaarheid, het hebben van voldoende vrijwilligers en het op orde hebben van de financiële zaken. Daarnaast zorgen de partijen er gezamenlijk voor dat het sport- en beweegaanbod toegankelijk en laagdrempelig is voor alle doelgroepen. Deze twee ambities kunnen niet waargemaakt worden zonder samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hierover zijn concrete afspraken met elkaar gemaakt in het Sportakkoord Drimmelen.

Samen verder

Het doel van het Sportakkoord is dat iedere inwoner van de gemeente Drimmelen, van jong tot oud, mee kan doen met sporten en bewegen. In het Sportakkoord staan 25 concrete acties. De ambassadeurs van het Sportakkoord gaan de komende tijd aan de slag met die acties. Aan alle inwoners van Drimmelen wordt gedacht. Zo wordt er gestart met het in beeld brengen van het totale sport- en beweegaanbod in de gemeente Drimmelen. Ook worden verschillende abonnementsvormen onderzocht, waarbij inwoners bij verschillende aanbieders tegelijk kunnen sporten. En jongeren van het Dongemond College gaan activiteiten organiseren voor jongeren van 12 tot 16 jaar. In de Nationale Sportweek in september wordt er nog een vervolgbijeenkomst georganiseerd met alle betrokken partijen.

Meer informatie

Het Sportakkoord Drimmelen is onderdeel van een landelijke beweging die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ingezet. Het ministerie stelt ook geld beschikbaar om handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Sportakkoord in 2020, 2021 en 2022.

Alle informatie over het Sportakkoord Drimmelen is te vinden op www.sportakkoorddrimmelen.nl.