Hoe kan ik meepraten met de gemeente over energie?

Wij willen graag met inwoners in gesprek over energieneutrale dorpen:

  • Wat betekent het om energieneutraal te worden?
  • Wat betekent het om van het gas af te gaan?

U kunt meepraten met de gemeente door deel te nemen aan de werkgroep in uw dorp. Of door de enquêtes of bijeenkomsten die wij gaan organiseren, te beantwoorden of te bezoeken.

Omdat de situatie in elk dorp verschillend is, starten we per dorp een werkgroep van 6-8 inwoners. Deze groep komt gedurende een half jaar regelmatig bij elkaar om samen een advies te schrijven aan de gemeente. Aan het eind worden alle adviezen door de gemeente meegenomen in het beleid om energieneutraal te worden. Als we de adviezen niet overnemen, leggen we uit waarom.

Als gemeente helpen wij de werkgroepen per dorp door het beschikbaar stellen van ruimtes, een procesbegeleider, schrijvers, en natuurlijk informatie. Ook zorgen wij ervoor dat de werkgroep hun eigen dorpsgenoten kunnen raadplegen en hoe zij hun ideeën kunnen bespreken met de wijk- en dorpsraden. Ook organiseren we aan het eind een grote bijeenkomst waarin iedereen die dat wil, op de adviezen van de werkgroepen kan reageren.

Bij de informatieavond die we in juni/juli (als de coronamaatregelen dat toelaten) in uw dorp houden hoort u meer over deze aanpak. Op deze avond kunt u zich opgeven voor de werkgroep. Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan doen de eerste aanmeldingen mee in de werkgroep en betrekken we de andere aanmelders als extra klankbordgroep.

Wilt u op de hoogte blijven?

Stuur dan een bericht naar energieteam@drimmelen.nl