Hogere afvalstoffenheffing in 2020

18 dec 2019

De gemeenteraad heeft op 12 december jl. de tarieven van de afvalstoffenheffing 2020 vastgesteld. De kosten van het vastrecht en de ophaalkosten voor rest- en GFT-afval stijgen in 2020. Hierdoor betaalt een gemiddeld gezin dit jaar € 252 , een stijging van € 31 ten opzichte van 2019. Dat jaar konden we een eenmalige korting geven van € 22 per huishouden. Dat kunnen we dit jaar helaas niet doen.
Drimmelen is niet de enige gemeente die te maken heeft met stijgende kosten van de afvalinzameling. Dit is een landelijke trend. De meeste gemeenten in onze regio hebben hun tarieven moeten verhogen.
Begin 2020 leggen wij u uitgebreid uit hoe het gemeentelijke afvalbeleid werkt en hoe de gemeente de kosten en tarieven berekent.

Meer informatie over de tarieven 2020