Hoorzitting Bezwaarschriftencommissie 14 januari 2020

8 jan 2020

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 14 januari 2020 tijdens een zitting de onderstaande zaak. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

20.00 uur

Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 18 september 2019 betreffende de Omgevingsvergunning van het aanleggen van erfverharding ten behoeven van opslag van bieten aan de Prinsenpolderstraat 140 in Made.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

 

Vanaf 7 januari 2020 tot en met 14 januari 2020 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaken inzien in het gemeentehuis.