Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 2 februari 2021

27 jan 2021

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 2 februari 2021 tijdens een zitting de onderstaande zaak. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

17.00 uur
Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 30 september 2020 betreffende het slopen en herbouwen van een woning aan de Helkantsedijk 4 in Hooge Zwaluwe.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Omdat wij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM verzoeken wij u, als u de zitting bij wilt wonen, dit vooraf, uiterlijk vrijdag 29 januari 2021, bij de gemeente Drimmelen kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar juridischezaken@drimmelen.nl

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 26 januari 2021 tot en met 2 februari 2021 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaak inzien in het gemeentehuis.