Hoorzitting bezwaarschriftencommissie 2 juni 2020

29 mei 2020

De bezwaarschriftencommissie behandelt op dinsdag 2 juni 2020 tijdens een zitting de onderstaande zaken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis.

19.30 uur

Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 4 februari 2020 betreffende de evenementenvergunning vermaak tijdens Carnaval 2020 bij café ’t Hart, Marktstraat 40, Made.

20.00 uur

Bezwaarschrift tegen het collegebesluit van 24 januari 2020 betreffende omgevingsvergunning
W-2019-0467, activiteiten voor het afwijken van regels bestemmingplan voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden aan de Witteweg 12 in Made.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Deze is openbaar. Omdat wij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM verzoeken wij u als u de zitting bij wilt wonen vooraf, uiterlijk vrijdag 29 mei 2020, dit bij de gemeente Drimmelen kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar juridischezaken@drimmelen.nl

Het kan voorkomen dat de agenda van de hoorzitting wijzigt (bijvoorbeeld wanneer een bezwaarschrift wordt ingetrokken of een zaak wordt uitgesteld). Wilt u hierover meer zekerheid? Neem dan op de zittingsdag contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, bereikbaar via telefoonnummer 140162.

Vanaf 26 mei 2020 tot en met 2 juni 2020 kunnen belanghebbenden de stukken over deze zaak inzien in het gemeentehuis.