Huijgensstraat Terheijden

Herinrichting Huijgensstraat en omgeving
 

Start uitvoering

November 2018 is aannemer Gebr. De Leeuw BV gestart met de herinrichting van de Huijgensstraat en omgeving in Terheijden. Het werkgebied bestaat uit de Huijgensstraat, Van Goorstraat, Markstraat, Brabantstraat en Markkant.

De werkzaamheden

In de Huijgensstraat, Van Goorstraat en Markstraat wordt een deel van de riolering vervangen en een apart hemelwaterriool aangelegd. Deze straten, de Brabantstraat en Markkant  worden vervolgens opnieuw bestraat volgens het inrichtingsplan dat in overleg met de bewoners is opgesteld. De technische tekeningen kunt u hieronder bekijken.

Communicatie

De directe omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd. Voor vragen of meldingen over de uitvoering kunt u terecht bij de uitvoerder of toezichthouder. Voor overige zaken kunt
contact opnemen met de projectleider Willem Loeff van gemeente Drimmelen.

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk projectleider : Willem Loeff (tel. 14 0162)

Contactpersonen uitvoering

  • Uitvoerder aannemer Gebr. De Leeuw BV: Jack van Dongen (tel. 0162 - 426884)
  • Toezichthouder gemeente Drimmelen: Christ Godschalk (tel. 14 0162)

Planning

Start uitvoering : 2e helft november 2018
Gereed : Juni 2019

Tekeningen

werkzaamheden_huijgensstraat_terheijden_-_internet.jpg

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gebroeders De Leeuw