Hulp bij stemmen

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme, dementie of wilsbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Hulp verlenen

Als de kiezer aangeeft hulp te willen bij het uitbrengen van de stem, dan kan hij of zij dit aangeven bij een stembureaulid.