Huur 4e kwartaal voor clubs en verenigingen 100% kwijtgescholden

7 apr 2021

De gemeente Drimmelen scheldt de huurkosten van het laatste kwartaal van 2020 kwijt aan sport-, cultuur- en welzijnsverenigingen. Het gaat om de huur die de verenigingen betaalden voor sportaccommodaties en ruimtes in gemeentelijke accommodaties, maar die ze niet of nauwelijks konden gebruiken vanwege de coronamaatregelen. De gemeente vult de tegemoetkoming van het rijk hiervoor aan tot 100% voor sportclubs en verbreedt de regeling voor de andere verenigingen. Deze regeling geldt ook voor verenigingen die gebruik maken van Den Domp en de Rietgors in Lage Zwaluwe.

Huurcompensatie

“We kunnen moeilijk inschatten om hoeveel geld het precies gaat,” zegt wethouder Harry Bakker (financiën). “We weten wel dat het veel geld is voor de clubs en verenigingen. Het rijk vergoedt voor een aantal verenigingen slechts 45% van de kosten, wij vullen nu de rest aan en doen dit ook voor andere verenigingen. Vooralsnog gaan we uit voor een totaal van 22.500 euro aan niet-gecompenseerde kosten.” “Ik ben erg blij dat we de cultuur- en welzijnsverenigingen hiermee ook tegemoet kunnen komen,” vult wethouder Lieke Schuitmaker (Welzijn) aan. “Dat de activiteiten op een laag pitje staan is al een bittere pil, gelukkig kunnen we ze hiermee financieel tegemoet komen. Zodat ze straks goed uit de startblokken kunnen komen als het weer kan.”

Aanvullende regelingen

De gemeente legt contact met de exploitanten van de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties en de buitensportverenigingen om uitvoering te geven aan de regeling. Er wordt ook gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sport, cultuur en welzijnsverenigingen voor het eerste en mogelijk een gedeelte van tweede kwartaal van 2021. De gemeente is hiervoor nog in afwachting van verdere berichtgeving van het Rijk.