Iedereen doet mee in Drimmelen

10 feb 2021

(Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Drimmelen en WWZ-Drimmelen)

Breed gedragen manifest voor inclusie is ondertekend

De gemeente Drimmelen heeft inclusie en toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. Dat betekent dat zij het belangrijk vindt dat iedere inwoner, ongeacht leeftijd, afkomst of beperking, kan deelnemen aan de samenleving. Om die visie verder vorm te geven heeft de gemeente nu, samen met stichting WWZ-Drimmelen, haar handtekening gezet onder het Manifest: Iedereen doet mee!

Wethouder Lieke Schuitmaker: “Ik prijs me gelukkig dat ik voor onze mooie dorpen in Drimmelen mag werken waar inwoners naar elkaar omkijken. De mensen zoeken elkaar ook echt op om samen dingen aan te pakken en problemen op te lossen. Er gebeurt al heel veel in samenspraak met onze inwoners. Maar feit blijft dat we nog steeds een hoop te doen hebben om ervoor te zorgen dat écht iedereen mee kan doen in onze dorpen. En dat is niet zomaar een checklist die je af kunt werken. Nee, dat betekent dat we ook echt anders over dingen moeten gaan denken. Ons wat vaker moeten verplaatsen in wat het betekent als je bijvoorbeeld niet goed kunt lopen, zien, horen of lezen. Of als je vanwege je gezondheid, leeftijd of afkomst met extra uitdagingen te maken hebt. Maar een ding staat voor mij voorop: je bent nooit te oud om te leren en dat geldt voor iedereen. Door samen met elkaar én de inwoners op die manier naar de dingen te kijken, kunnen we allemaal een bijdrage leveren om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen!”

Manifest: Iedereen doet mee!

In het manifest staan een aantal uitgangspunten beschreven die door de ondertekenaars worden uitgedragen en waar zij zich voor inzetten. Drimmelen geeft daarmee aan een echte inclusieve gemeente te willen zijn, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Door een zorgvuldig voortraject met veel betrokken partijen wordt dit manifest binnen de gemeente breed gedragen. Eén van de uitgangspunten van het manifest is het betrekken van onze inwoners met wat voor beperking dan ook (of een vertegenwoordiging daarvan) bij het bedenken en uitvoeren van plannen: ‘Niets over ons, zonder ons’. Daarnaast zijn ‘Gelijkwaardigheid voor iedereen’ en ‘Het recht op het hebben van een keuze’ ook belangrijke standpunten binnen het manifest.

VN-verdrag

Het voldoen aan het VN-verdrag over de rechten van mensen met beperkingen staat beschreven als één van de doelen van het manifest. En om te bereiken dat iedereen mee kan doen, is het belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen zich gezamenlijk inzetten voor dat doel. De gemeente hoopt dan ook dat, naast WWZ-Drimmelen, ook andere partijen en de inwoners zelf hieraan mee willen werken.

Elke stap telt

Drimmelen is al sinds 2009 bezig om alle inwoners zoveel mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente te betrekken. Het zal uiteindelijk nog steeds een heel proces zijn om te komen tot een inclusieve gemeente waarin iedereen mee kan doen. Het begint bij bewustwording en niet alles kan tegelijk of in één keer aangepakt worden, maar elke stap telt. Met het manifest laten de ondertekenaars zien dat zij hieraan werken, hierin willen leren en zo stap voor stap de doelen in het VN-verdrag waarmaken.
Een aantal voorbeelden in de gemeente Drimmelen waarbij momenteel al volop ingezet wordt op inclusiviteit zijn: de toegankelijkheidssubsidie ‘Kom binnen’ voor verenigingen, zorgen voor toegankelijke stembureaus tijdens verkiezingen, het gemakkelijker leesbaar maken van gemeentelijke informatie en het betrekken van WWZ-Drimmelen bij plannen.
Het manifest en meer informatie over dit onderwerp is te vinden op: www.drimmelen.nl/inclusie-iedereen-doet-mee