Iemand voordragen voor een lintje

7 feb 2019
Ieder jaar is er de zogenaamde lintjesregen. Een lintje is een Koninklijke onderscheiding voor iemand die bijzonder verdienstelijk is geweest voor de samenleving.

Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? En woont diegene in de gemeente Drimmelen? Dan kunt u die persoon voordragen bij de gemeente.

Hoe het werkt / iemand voordragen

 1. Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden https://lintjes.nl/voordragen vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure.
 2. Download het aanvraagformulier, of vraag een aanvraagformulier aan via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl / telefonisch via 14 0162.
 3. U wordt gevraagd om elke activiteit uit te schrijven en hier meetbare, realistische opgaven van tijd bij te vermelden.
 4. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier inclusief alle vereiste bijlagen vóór 1 juli naar:
  Gemeente Drimmelen
  t.a.v. Bestuurssecretariaat
  Postbus 19
  4920 AA  Made
  Email: bestuurssecretariaat@drimmelen.nl
 5. Mogelijk nodigen we u uit op het gemeentehuis om de aanvraag door te nemen.

Wanneer indienen?

Iemand voordragen voor de uitreiking op Koningsdag (lintjesregen) kan tot uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het jaar van de uitreiking. Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege een bijzondere gelegenheid? Zoals het neerleggen van een bestuursfunctie, verdienstelijke bedrijfsfunctie of bij een jubileum? Dien het verzoek dan uiterlijk 6 maanden voor de geplande uitreikingsdatum in.

Voorwaarden

Wie komen er in aanmerking voor een lintje?

Daar is geen duidelijk antwoord op te geven. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Uiteraard zijn er wel enkele voorwaarden te noemen. De belangrijkste zijn:
Iemand heeft zich de afgelopen jaren langdurig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving, bijvoorbeeld door verenigingswerk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Tevens kunnen personen in aanmerking komen die bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring hebben gehad. Deze verdiensten moeten niet alleen belangrijk zijn voor het bedrijf of organisatie, maar de samenleving moet er ook baat bij hebben gehad.

Iemand moet van onbesproken gedrag zijn. De burgemeester zal hiervoor de politie- en strafregisters raadplegen.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.