Impulsregeling voor lege en vrijkomende stallen verlengd

17 apr 2019
De voucherregeling VABIMPULS, voor staleigenaren die nadenken over een andere toekomst, wordt verlengd tot eind 2019. Tot nu toe maakten 275 eigenaren van (lege) stallen en veehouders in Brabant gebruik van de regeling.

Stallen in Brabant

Eigenaren van een lege of leegkomende stal en veehouders die nadenken over een andere toekomst kunnen een beroep doen op een adviesvoucher. Met deze voucher kunnen zij deskundigen van VABIMPULS inschakelen. Het adviesnetwerk van VABIMPULS bestaat uit onafhankelijke deskundigen, die met de eigenaar van de locatie onderzoeken welk toekomstperspectief het best haalbaar en meest passend is bij de wensen en situatie van de eigenaar en de mogelijkheden op de locatie in de betreffende gemeente en het Brabantse landschap. Alle opties voor een nieuwe toekomst kunnen besproken worden, van sloop tot verkoop en van overdracht tot herbestemming. De regeling biedt voor veel eigenaren helderheid over de mogelijkheden en een uitgewerkt plan van aanpak.

Vervolg

De regeling zou op 1 april aflopen. Om lopende trajecten goed af te kunnen ronden en nieuwe vragen nog in behandeling te kunnen nemen hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten de VABIMPULS langer open te stellen, tot eind 2019. Daarvoor stellen GS een aanvullend bedrag van 0,5 miljoen euro beschikbaar.

Voor aanvragen zie: www.vabimpuls.nl