Inbreng inwoners in toekomstvisie ‘Voor & door Drimmelen’

4 mrt 2020
De opbrengst van het gesprek met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers over de toekomst van Drimmelen is hartverwarmend, vindt wethouder Harry Bakker. Het resultaat legt het college van burgemeester en wethouders nu voor aan de gemeenteraad. Die bespreekt de toekomstvisie ‘Voor & Door Drimmelen’ op donderdag 5 maart.

Meer dan duizend deelnemers

Verantwoordelijk wethouder Harry Bakker: “De Drimmelense gemeenschap liet zich van haar beste kant zien. Meer dan duizend inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven namen deel aan het interactieve project. De keuze voor de titel ‘Voor & Door Drimmelen’ is dan ook niet toevallig. In de toekomstvisie staat echt wat er vanuit de samenleving naar ons toe is gekomen. Ik vind het hartverwarmend om daarbij te zien hoeveel belang de inwoners hechten aan een sociale en zorgzame samenleving waar mensen naar elkaar omkijken.”

Vier thema’s

De inbreng van de inwoners is opgeschreven aan de hand van vier thema’s. Deze zijn: 

  • Samen bouwen aan de toekomst: In Drimmelen kennen we elkaar, kijken we naar elkaar om en iedereen doet mee.
  • Levendige gemeente: In Drimmelen is er de rust van het platteland in combinatie met een prettige en leefbare woonomgeving.
  • Onze blauwgroene motor: Drimmelen kent een mooie en unieke natuur waar we van genieten en waar we zuinig op zijn.
  • Toekomstbestendige gemeente: Het klimaat verandert en we houden hier rekening mee. We zorgen dat toekomstige generaties gezond en veilig kunnen wonen in Drimmelen.

Handzaam document

“De toekomstvisie biedt een heel concrete uitwerking van onze koers naar de toekomst,” licht wethouder Bakker toe. “Die maakten we nog concreter met een ‘Vaarkaart’ waarin we beschrijven hoe we koers houden richting 2040, dus hoe we het beste rekening houden met de wensen van onze inwoners bij alle plannen die we de komende jaren op touw zetten.”

Aanleiding

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om regelmatig stil te staan en te kijken wat inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers belangrijk vinden. Vanuit de provincie Noord-Brabant kwam het verzoek aan gemeentes, in het kader van veerkrachtig bestuur, een toekomstvisie op te stellen. Daarom is in het coalitieakkoord het plan voor de toekomstvisie opgenomen.