Informatie over bedrijfsmatige onroerende goederen

Voor bepaalde types bedrijfsmatig onroerend goed  komt de aanslag gemeentelijke belastingen later.

Voor de bepaling van de WOZ-waarde van sommige types bedrijfsmatig onroerend goed is meer tijd nodig. De eigenaren van deze objecten hebben een brief gekregen waarin is aangegeven dat de aanslag gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking in mei a.s. wordt verstuurd. Normaal gesproken is dat in februari.

Bijzondere omstandigheid door Covid-19

De waardebepaling van het bedrijfsmatig onroerend goed willen we zorgvuldig uitvoeren. Daarbij moeten we in principe rekening houden met panden en objecten die de door de Covid-19 maatregelen met een verplichte sluiting zijn geconfronteerd. Het gaat om de opgelegde sluiting of gebruiksbeperkingen van bijvoorbeeld restaurants en cafés, uitgaansgelegenheden, sportaccommodaties en dorpshuizen. De wet Waardering Onroerende Zaken schrijft voor dat als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet de standaard waardepeildatum van 1 januari van het voorgaand jaar, maar de waarde per 1 januari van het lopende jaar als ‘toestandspeildatum’ moet worden gehanteerd voor de panden waarvoor die bijzondere omstandigheid geldt.

Marktinformatie in april beschikbaar

Om hier op de juiste manier rekening mee te kunnen houden, nemen we meer tijd voor het bepalen van de waarde van het bedrijfsmatig onroerend goed dat hiermee te maken heeft gekregen. Om deze panden te kunnen taxeren op basis van de toestandsdatum 1 januari 2021 is meer (markt)informatie nodig. Deze informatie verwachten wij in april a.s. te hebben. De WOZ-beschikking en de aanslag ontvangt u daarop volgend in mei.

Incasso in 7 termijnen in plaats van 10

De automatische incasso vervalt normaal gesproken in 10 termijnen. Doordat we voor de panden die hierboven genoemd zijn, later in het jaar de aanslag opleggen, moeten we het aantal termijnen aanpassen om de incasso nog dit belastingjaar te laten plaatsvinden. Dat betekent dat we 3 betaaltermijnen helaas moeten laten vervallen. Indien u gebruik maakt van automatische incasso wordt de aanslag in deze gevallen daarom niet in 10 maar in 7 termijnen afgeschreven.

Uitstel van betaling en betalingsregeling

Heeft uw bedrijf betalingsproblemen (door de coronacrisis) dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per mail een verzoek indienen voor een betalingsregeling of uitstel van betaling. De termijnen worden dan in overleg vastgesteld.

U kunt hiervoor:

  • een verzoek tot uitstel van betaling of een betalingsregeling sturen naar belastingen@drimmelen.nl
  • bellen met telefoonnummer 0413-745111 (TOG Nederland Zuid)
  •  schrijven naar TOG Nederland Zuid, Sluitappel 77, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Inzien van uw taxatierapport

Op het moment dat u de WOZ-waardebepaling en de OZB-aanslag in mei ontvangt, kunt u de taxatierapporten van het onroerend goed downloaden via de link taxatieverslag op de website van de gemeente Drimmelen. Deze is te vinden is op de pagina WOZ-waarde. Voor bedrijven gaat dit met behulp van E-herkenning. Het is via deze link ook mogelijk taxatierapporten van eerdere jaren te downloaden, zodat bijvoorbeeld te zien is welke elementen van invloed zijn geweest op de waardeverandering.