Informatieavond woningbouw Willibrordusterrein Lage Zwaluwe

13 jul 2022
Woningbouw Willibrordusterrein Lage Zwaluwe
De gemeente is een plan aan het maken voor de bouw van woningen op het terrein van de voormalige Willibrordusschool in Lage Zwaluwe. Op woensdag 20 juli 2022 organiseert de gemeente een informatieavond hierover in de Brasserie ’t Appeltje, Plantsoen 3 in Lage Zwaluwe. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom.

Het Willibrordusterrein was een tijdlang in beeld als plek voor tijdelijke woningen. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat hier geen tijdelijke, maar permanente woningbouw moet komen voor met name starters en senioren. Daarom heeft de gemeente een voorlopig plan op laten stellen voor 24 woningen. Het gaat om 6 dure (levensloopbestendige) patiowoningen, 8 goedkope (starters)woningen en 10 betaalbare (rug-rug) woningen. Het plan houdt ook rekening met een nieuwe vestiging van een huisartspraktijk/apotheek.