Informatieronde 4 maart 2021

2 mrt 2021

Aanvang: 19.30 uur

Op donderdag 4 maart is er een digitale informatieronde van de gemeenteraad. Vanwege het coronavirus vindt de informatieronde digitaal plaats. Deze is te volgen via www.drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad. Indien u vragen heeft over de presentatie kunt u deze tijdens of net na afloop van de presentatie mailen aan griffie@drimmelen.nl. De vragen worden direct na afloop van de gehouden presentatie online beantwoord.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Programma Duurzaamheid: De Duurzame Big Five van Drimmelen.
  • Recreatieve zonering De Biesbosch.
  • Toelichting over het Voorontwerp rijks-inpassingsplan 380 kV door het ministerie van EZK en Tennet.

De vergaderingen zijn te volgen via de www.drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad. U kunt daar ook de complete agenda en onderliggende stukken inzien.