Informatieronde gemeenteraad 4 februari 2021

4 feb 2021

Aanvang informatieronde: 19.30 uur

Op donderdag 4 februari is er een digitale informatieronde van de gemeenteraad. Vanwege het coronavirus vindt de informatieronde digitaal plaats. Deze is te volgen via www.drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad. Indien u vragen heeft over de presentatie kunt u deze tijdens of net na afloop van de presentatie mailen aan griffie@drimmelen.nl. De vragen worden direct na afloop van de gehouden presentatie online beantwoord.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Regionaal Bureau Leren West-Brabant.
  • Stand van zaken Centrum Jeugd en gezin.
  • Optimalisatie basisregistraties.

Informatie over de agenda en de onderliggende stukken